Mokytojai

2018-2019 m. m. mokytojų sąrašas

Eil.Nr. Vardas, pavardė pareigos, dėstomas dalykas
1 Paulius Auryla tikybos vyr. mokytojas
2 Regina Bukauskienė fizikos mokytoja metodininkė
3 Gitana Butkuvienė technologijų mokytoja metodininkė, dailės vyr.mokytoja
4 Audronė Buzienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, prevencinių programų mokytoja
5 Rasa Dauginaitė – Vilkienė 7a klasės auklėtoja, chemijos vyr. mokytoja
6 Orinta Ežerskienė 6b, IVa klasės auklėtoja, matematikos mokytoja metodininkė
7 Inesa Girčienė psichologė
8 Renata Glodenienė Ia klasės auklėtoja, vyr. logopedė, tikybos mokytoja metodininkė
9 Rimantas Gricius direktorius, kūno kultūros mokytojas metodininkas
10 Snieguolė Griciuvienė visuomenė sveikatos priežiūros specialistė, neformalaus švietimo mokytoja
11 Dalia Gromienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
12 Violeta Gurskienė 2a klasės klasės mokytoja metodininkė
13 Gintarė Gurskytė IIIb klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė
14 Vanda Juozapavičienė 1b klasės vyr. mokytoja
15 Jolanta Jūrienė 8b klasės auklėtoja, geografijos mokytoja metodininkė
16 Henrita Kateivienė 4b klasės mokytoja metodininkė
17 Regina Kersnauskaitė 3b klasės mokytoja metodininkė
18 Voldemaras Kinas kūno kultūros mokytojas metodininkas
19 Dalia Knabikienė etikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė, rusų k. vyr. mokytoja,
20 Vijola Liachovienė Ib klasės auklėtoja, istorijos vyr. mokytoja
21 Regina Liaudanskienė muzikos mokytoja metodininkė
22 Andrius Maneikis kūno kultūros vyr. mokytojas
23 Dalia Margytė IIb klasės auklėtoja, žmogaus saugos, rusų k. vyr. mokytoja
24 Greta Martinkutė 5a klasės auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
25 Sonata Mylienė 3a klasės mokytoja metodininkė
26 Valdas Motuzas informacinių technologijų mokytojas
27 Rita Namajuškienė anglų kalbos vyr. mokytoja
28 Ona Noreikienė 2b klasės mokytoja  metodininkė
29 Gilma Plūkienė vokiečių kalbos mokytoja ekspertė
30 Vida Puškoriutė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vokiečių k. mokytoja metodininkė
31 Arūnas Raudonaitis istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas
32 Birutė Raudonienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos, ekonomikos mokytoja metodininkė
33 Rasa Rimkutė anglų kalbos mokytoja metodininkė
34 Daiva Romutienė IVb klasės auklėtoja, matematikos mokytoja metodininkė
35 Neringa Šlaustė 8a klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja
36 Antanas Šliažas neformalaus švietimo mokytojas
37 Jonas Tamulevičius rusų kalbos mokytojas metodininkas
38 Egidijus Urbonas informacinių technologijų vyr. mokytojas
39 Brigita Vaičiulienė IIIa klasės auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
40 Sandra Valantinavičiūtė anglų kalbos vyr. mokytoja
41 Birutė Vėlavičienė 4a klasės mokytoja metodininkė
42 Edita Venalienė 6a, IIa klasės auklėtoja, šokio mokytoja metodininkė
43 Algirdas Žalys direktoriaus pavaduotojas ūkiui, technologijų vyr. mokytojas
44 Birutė Zelepugienė matematikos mokytoja metodininkė
45 Eugenija Janina Žemgulienė biologijos mokytoja ekspertė
46 Imeda Žilinskienė 1a klasės mokytoja metodininkė