Mokytojai

2017-2018 m. m. mokytojų sąrašas

Eil.Nr.

Vardas, pavardė pareigos, dėstomas dalykas

1

Paulius Auryla tikybos vyr. mokytojas

2

Vitalijus Baltutis dailės, technologijų mokytojas metodininkas

3

Regina Bukauskienė fizikos mokytoja metodininkė

4

Gitana Butkuvienė technologijų mokytoja metodininkė, dailės vyr.mokytoja

5

Audronė Buzienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, prevencinių programų mokytoja

6

Rasa Dauginaitė – Vilkienė 7a klasės auklėtoja, chemijos vyr. mokytoja

7

Orinta Ežerskienė 6b, IVa klasės auklėtoja, matematikos mokytoja metodininkė

8

Inesa Girčienė psichologė

9

Renata Glodenienė Ia klasės auklėtoja, vyr. logopedė, tikybos mokytoja metodininkė

10

Rimantas Gricius direktorius, kūno kultūros mokytojas metodininkas

11

Snieguolė Griciuvienė visuomenė sveikatos priežiūros specialistė, neformalaus
švietimo mokytoja

12

Grinkevičienė Ilona vyr. socialinė pedagogė

13

Dalia Gromienė 6a klasės auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

14

Violeta Gurskienė 2a klasės klasės mokytoja metodininkė

15

Gintarė Gurskytė IIIb klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė

16

Vanda Juozapavičienė 1b klasės vyr. mokytoja

17

Jolanta Jūrienė 8b klasės auklėtoja, geografijos mokytoja metodininkė

18

Henrita Kateivienė 4b klasės mokytoja metodininkė

19

Regina Kersnauskaitė 3b klasės mokytoja metodininkė

20

Voldemaras Kinas kūno kultūros mokytojas metodininkas

21

Dalia Knabikienė etikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė, rusų k. vyr. mokytoja,

22

Vijola Liachovienė Ib klasės auklėtoja, istorijos vyr. mokytoja

23

Regina Liaudanskienė muzikos mokytoja metodininkė

24

Andrius Maneikis kūno kultūros vyr. mokytojas

25

Dalia Margytė IIb klasės auklėtoja, žmogaus saugos, rusų k. vyr. mokytoja

26

Greta Martinkutė 5a klasės auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

27

Sonata Mylienė 3a klasės mokytoja metodininkė

28

Valdas Motuzas informacinių technologijų mokytojas

29

Rita Namajuškienė anglų kalbos vyr. mokytoja

30

Ona Noreikienė 2b klasės mokytoja metodininkė

31

Gilma Plūkienė vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

32

Vida Puškoriutė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vokiečių k. mokytoja metodininkė

33

Arūnas Raudonaitis istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas

34

Birutė Raudonienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos, ekonomikos mokytoja metodininkė

35

Rasa Rimkutė anglų kalbos mokytoja metodininkė

36

Daiva Romutienė IVb klasės auklėtoja, matematikos mokytoja metodininkė

37

Neringa Šlaustė 8a klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja

38

Antanas Šliažas neformalaus švietimo mokytojas

39

Jonas Tamulevičius rusų kalbos mokytojas metodininkas

40

Egidijus Urbonas informacinių technologijų vyr. mokytojas

41

Brigita Vaičiulienė IIIa klasės auklėtoja, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

42

Sandra Valantinavičiūtė anglų kalbos vyr. mokytoja

43

Birutė Vėlavičienė 4a klasės mokytoja metodininkė

44

Edita Venalienė IIa klasės auklėtoja, šokio vyr. mokytoja

45

Algirdas Žalys direktoriaus pavaduotojas ūkiui, technologijų vyr. mokytojas

46

Birutė Zelepugienė matematikos mokytoja metodininkė

47

Eugenija Janina Žemgulienė biologijos mokytoja ekspertė

48

Imeda Žilinskienė 1a klasės mokytoja metodininkė