Bendros naujienos
Kalėdinių atvirukų projektas
Naujienos - Bendros naujienos
Lapkričio pabaigoje-gruodžio pradžioje mūsų mokyklos 2-10 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo integruotame dailės-darbelių-technologijų ir vokiečių kalbos projekte, kurio metu pagamino 62 kalėdinius atvirukus: per dailės, technologijų  ir darbelių pamokas piešė, klijavo, aplikavo ir visaip juos dabino, o per vokiečių kalbos pamokas dailiai, kruopščiai ir be klaidų vokiečių kalba užrašė kalėdinius sveikinimus. Tokių nuostabių atvirukų niekur nenusipirksi! Jie spinduliavo nuoširdumu, kūrybiškumu ir begaline fantazija. Viekšnių gimnazijos mokiniai- nepaprasti kūrėjai, meniškos sielos ir grožio mylėtojai. Ačiū visiems vaikams ir jaunuoliams, dalyvavusiems šventiniame projekte. Nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą mieloms ir darbščioms kolegėms Jolitai Parieštienei, Gitanai Butkuvienei, Imedai Žilinskienei, Birutei Vėlavičienei ir Henritai Kateivienei.
 
Apie tai, kas šį projektą inicijavo ir koks tolimesnis likimas laukia stebuklingųjų Viekšniškių atvirukų, sužinosite paskaitę vokiečių kalbos koordinatoriaus Lietuvoje p. Michael Brehmo pranešimą.
 
 
Lietuviškas p. Michael Brehmo pranešimo vertimas:
 
Bet kokie žodžiai netenka prasmės, kai pamatai Viekšnių-mažo Lietuvos miestelio-gimnazijos antrų-dešimtų klasių mokinių meno kūrinius. 
Vos tik prakalbome apie kalėdinių atvirukų gamybos idėją, iš kart sulaukėme aktyvaus pradinių klasių mokytojų Imedos Žilinskienės, Henritos Kaiteivienės, Birutės Vėlavičienės, dailės mokytojos Jolitos Parieštienės technologijų mokytojos Gitanos Butkuvienės palaikymo.
 
Viskas, ką mokiniai su meile sukūrė ant popieriaus, yra neapsakomai kurybiška. Didžiulis ačiū visiems mažiems ir dideliems menininkams! Šie nuostabūs ir unikalūs meno dirbiniai iškeliaus pas vokiečių kalbos mylėtojus ir puoselėtuojus toli už Lietuvos ribų. Jie pasieks Vokietiją, Estiją, Rusiją ir netgi dykumų valstybę Katarą. 
 
Už sėkmingą projektą esame nuoširdžiai dėkingi vokiečių kalbos mokytojai Gilma Plūkienei ir mokyklos direktoriui Rimantui Griciui. 

 
Viekšnių gimnazija įgijo naujus partnerius Vokietijoje.
Naujienos - Bendros naujienos
Turbūt daugelis pažįsta arba yra girdėjęs apie mūsų gimnazijos geradarį profesorių H.J.Kašadę iš Vokietijos. Šis žmogus ne kartą lankėsi mūsų miestelyje su labdaringa misija- įvairių menininkų iš Vokietijos, Peru, Indijos ir kitų valstybių parodomis džiugino miestelio gyventojų širdis ir akį. Savo ruožtu mūsų krašto menininkų darbai jo dėka pabuvojo Vokietijoje.  Profesorius Kašadė per savo netrumpą ir aktyvų gyvenimą apkeliavo visą pasaulį, iš ties turi ką papasakoti, yra įdomus pašnekovas ir be galo paprastas bei nuoširdus. Jis, būdamas garbaus amžiaus, mielai bendrauja su jaunais žmonėmis ir dalijasi su jais savo neeiline patirtimi. Atvykęs į Viekšnius, visada randa laiko susitikti su mūsų gimnazijos mokiniais, pasidomėti, kaip jiems sekasi ir papasakoti apie šalis, kurios išsibarsčiusios po visą pasaulio žemėlapį.
 
Profesorius, įsitikinęs, kad Viekšnių gimnazijoje mokiniai mielai ir stropiai mokosi vokiečių kalbos, prieš keletą metų įkūrė paramos fondą vokiečių kalbos besimokantiems moksleiviams remti. Šio fondo dėka ne kartą mūsų mokyklos geriausi mokiniai turėjo galimybę gan pigiai keliauti į Vokietiją, susipažinti su tos šalies, kurios kalbą mokosi, žmonėmis, kultūra, papročiais ir tradicijomis. 
Be galo esame jam dėkingi ir už tai, kad jis praėjusiais metais tarpininkavo mūsų gimnazijos derybose su Štendalio miesto Comenius mokykla ir paragino mus abipusiai bendradarbiauti, rengti bendrus projektus ir juos įgyvendinti. Iš savo fondo lėšų jis pažadėjo finansiškai remti mūsų partnerystę ir savo pažadą tęsėjo. 
 
Šių metų palio 24 dieną keturios Viekšnių gimnazijos dešimtokės – Kristina Stonkutė, Morta Zdanytė, Giedrė Krasauskaitė ir Evelina Baranauskaitė – išvyko autobusu į 10 dienų kelionę į Vokietijos Štendalio mieste esančią Comenius mokyklą. Visos jų kelionės išlaidos, maitinimas ir apgyvendinimas buvo finansuojamas iš H.J.Kašadės fondo lėšų. Jų misija buvo užmegzti ryšius su Štendalio Comenius mokykla, susipažinti su mokytojais, mokiniais, sudominti juos ir paskatinti su mumis bendrauti. Taip pat pristatyti savo šalį, gimtąjį miestelį Viekšnius ir savo mokyklą. Tam tikslui mergaitės buvo paruošusios filmuką, kuriame pademonstravo, kaip puikiai vokiškai šneka mūsų Viekšnių gimnazijos direktorius, pavaduotoja ir mokytojos.

Kristina dalijasi savo įspūdžiais:
Nuvykusios į Štendalį, mes buvome maloniai priimtos ir globojamos Štendalio Comenius mokyklos bendruomenės: direktorės, mokytojų ir mokinių.  Jie mums  negailėjo savo asmeninio laiko, nuoširdžiai džiaugėsi mūsų atvykimu. Kiekvieną rytą pusę aštuonių jos keliaudavome į Štendalio dešimtmetę mokyklą, kurioje stebėdavome įvairių klasių mokinių pamokas. Labiausiai nustebino tai, kad šios mokyklos mokiniai neturi jokių namų darbų, viską jie pasidaro per 90 minučių trunkančias pamokas. Jų mokykloje jau seniai nėra tokio dalyko, kaip skambutis. Tačiau mums teko nusivilti valgyklos maistu. Valgykloje patiekiamas maistas buvo tik pusfabrikačiai... Po pamokų dažniausiai vykdavome į įvairias ekskursijas. Kartu su lydinčiomis mokytojomis aplankėme nepaprasto grožio viduramžių miestelį – Tangermündę, Sachsen-Anhalt žemės sostinę – Magdeburgą. Taip pat visą dieną praleidome Vokietijos sostinėje Berlyne. Ši kelionė mums įsimintina tuo, kad keliavome visiškai vienos, be vokiškai kalbančių suaugusiųjų, todėl turėjome puikią progą maksimaliai panaudoti savo vokiečių kalbos žinias, tobulinti bendravimo įgūdžius, adaptuojantis svetimoje aplinkoje. Esame nuoširdžiai dėkingos už šią neeilinę galimybę- didžiulę naujos patirties dovaną.
Kitas numatytas šio projekto žingsnis – Comenius mokyklos mokytojų ir mokinių apsilankymas mūsų gimnazijoje. Tikimės svečių sulaukti jau šį pavasarį arba kitų metų rudenį. Tuomet aptarsime tolimesnes bendradarbiavimo galimybes įvairiose srityse: kultūrinėje, meninėje, sportinėje ir kitose veiklose. Tikimės, jog mūsų visų laukia nauja ir įdomi veikla, kurioje bus labai reikalingos vokiečių kalbos žinios. 
 
Kristina Stonkutė ir vokiečių k. mokytoja Gilma Plūkienė.

 
Mokinių savivaldos- veiklos, iniciatyvios, atviros pokyčiams
(4 balsai, vidurkis 3.00 iš galimų 5)
Naujienos - Bendros naujienos

Šiais metais mūsų gimnazijos mokinių taryba dalyvauja vaikų ir jaunimo socializacijos projekte „Mokinių savivaldos- veiklos, iniciatyvios, atviros pokyčiams". Projekte dalyvauja devynių respublikos gimnazijų mokinių savivaldos komandos iš penkių apskričių. Spalio 28d.  Mažeikių M.Račkausko gimnazijoje vyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas, kuriame mokiniai pristatė savo mokyklas, mokinių savivaldos organizacijų veiklą. Mūsų gimnazijai atstovavo mokinių tarybos pirmininkė Iveta Mikuževičiūtė, narės- Debora Meškytė,  Monika Giniotytė, Martyna Poškutė bei mokinių tarybos kuratorė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė. Iki sekančio susitikimo, kuris vyks lapkričio 4d., komanda turi atlikti namų darbų užduotį- išanalizuoti gimnazijos mokinių tarybos sėkmes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

 

 
Integruota Lietuvių kalbos – Tikybos edukacinė išvyka į Kauną
Naujienos - Bendros naujienos
Rugsėjo 18d. 7a klasės mokiniai vyko į Kauną. Lankėsi IX -ame Forte, apžiūrėjo Lietuvos okupacijos muziejų, gidės vedami vaikščiojo IX Forto požymiais. Svečiavosi kunigo ir poeto Maironio lietuvių literatūros rūmuose, aplankė rašytojo kapą, užėjo į Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Viešėjo romantinės pasaulėjautos poetės Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje, dalyvavo edukacinėje pamokoje. Ekskursiją užbaigė pramogų ir laisvalaikio centre – Megoje.
 
 
Viekšnių gimnazijos alumnai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną
Naujienos - Bendros naujienos
„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras  išleido solidžią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tai asmenybės, kilusios iš įvairių Lietuvos miestų, besimokiusios įvairiose mokyklose, studijavusios įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose. 
Galima džiaugtis, kad savo gyvenimo kelią Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje pradėjo 7 knygoje aprašomos asmenybės: Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesorė, Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, šio instituto Vardyno skyriaus vyr. mokslo darbuotoja, Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ vyr. redaktorė dr. Grasilda Blažienė, poetas, prozininkas, dramaturgas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Erlickas, Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė, teisėja Gema Janušienė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto garbės profesorius, Klaipėdos garbės pilietis, kompozitorius, dirigentas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas prof. Jeronimas Kačinskas, baleto artistas, pedagogas Jonas Katakinas, statybos inžinierius, Lietuvos mokslo premijos laureatas doc. dr. Antanas Krutinis ir Vilniaus 1-osios advokatų kontoros advokatas Kęstutis Lipeika. 
Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.
Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija. 

Leidybos idėjų centro informacija

 
Skelbiama atranka
Naujienos - Bendros naujienos
Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija atrankos būdu (pokalbis 2015 09 14 15 val. gimnazijos direktoriaus kabinete) priima į terminuotą darbą kūno kultūros mokytoją, gebantį mokinti badmintono žaidimo.
 
Pretendentas privalo iki 2015 09 11 (12 00 val.) pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami gimnazijos raštinėje.
Pridėti failai:
Failo pavadinimas
Parsisiųsti šį failą (Mano_LDV_kunokultura.pdf)Sąlygų aprašymas
 
Skelbiama atranka
Naujienos - Bendros naujienos
Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija atrankos būdu (pokalbis 2015 08 26 14 val. gimnazijos direktoriaus kabinete) priima į neterminuotą darbą soc. pedagogą.
 
Pretendentas privalo iki 2015 08 25 (12 00 val.) pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • soc. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami gimnazijos raštinėje.
Pridėti failai:
Failo pavadinimas
Parsisiųsti šį failą (Mano_LDV_socialinis.pdf)Sąlygų aprašymas
 
Skelbiama atranka
Naujienos - Bendros naujienos
Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija atrankos būdu (pokalbis 2015 08 26 11 val. gimnazijos direktoriaus kabinete) priima į neterminuotą darbą biologijos mokytoją.
 
Pretendentas privalo iki 2015 08 25 (12 00 val.) pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami gimnazijos raštinėje.
 
Pridėti failai:
Failo pavadinimas
Parsisiųsti šį failą (Mano_LDV_biologija.pdf)Sąlygų aprašymas
 
Lietuvos olimpinio festivalio kalnų dviračių kroso finalinės varžybos
Naujienos - Bendros naujienos
Birželio 7 d. Kaune vykusios Olimpinės dienos metu tradiciškai buvo apdovanoti Lietuvos mokyklų žaidynių, Olimpinio piešinio ir Olimpinės nuotraukos konkursų nugalėtojai. 
 
Šventės metu vyko 15 finalinių varžybų, kurių metu paaiškėjo futbolo, krepšinio, stalo teniso, lengvosios atletikos, kvadrato, estafetės „Drąsūs, stiprūs vikrūs“, kalnų dviračių sporto ir tinklinio rungčių prizininkai. Lietuvos mokyklų žaidynės (anksčiau Lietuvos mokinių olimpinis festivalis) – tai jau dešimtus metus organizuojamas didžiausias jaunimo sporto renginys Lietuvoje, į kurį įsitraukia mokyklos iš visos šalies. Šiemet Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvavo daugiau nei 1000 mokyklų iš 59 savivaldybių – apie 205 000 vaikų. Mokiniai varžėsi 21 sporto šakoje: krepšinyje, tinklinyje, plaukime, futbole, kvadrate, orientavimosi sporte, šachmatuose ir t.t. Iš viso šiais mokslo metais surengti 427 sportiniai renginiai. Tačiau žaidynės apima ne tik sporto varžybas, bet ir meninę mokinių kūrybą: jaunieji menininkai kviečiami dalyvauti Olimpinio piešinio ir Olimpinės nuotraukos konkursuose. Žaidynių tikslas – įtraukti mokinius į pilietinį, tautinį ugdymą per sporto sąjūdį, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, sieti mokymąsi ir poilsį su fiziniu aktyvumu, populiarinti olimpinį sąjūdį, mokinių garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus, rūpintis mokinių naujų fizinio aktyvumo formų ir sporto laimėjimų sklaida, rasti, ugdyti ir parengti gabius vaikus respublikinėms ir tarptautinėms mokinių sporto olimpiadoms. Šventės metu apdovanota ir Viekšnių gimnazija- II-oje Lietuvos mokyklų žaidynių tarp bendrojo ugdymo mokyklų grupėje tapusi III-iosios vietos laimėtoja.
 
Žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, žaidynes organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu.
 
Olimpinės dienos metu vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kalnų dviračių finalinės varžybos. Varžybose dalyvavo 14 berniukų ir 14 mergaičių komandų iš Biržų, Panevėžio r., Šilalės r., Pasvalio r., Ignalinos r., Molėtų, Mažeikių r., Utenos, Alytaus, Panevėžio r., Širvintų r., Šalčininkų, Vilniaus, Vilniaus r., Vilkaviškio ir Raseinių.
 
Berniukų komanda iškovojo 10-ą vietą, o prizinę III vietą iškovojo  Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos mergaičių  komanda: Klaudija Pleškytė, Modesta Bogužaitė, Raminta Perminaitė, Ugnė Orincaitė. Sveikiname komandą nugalėtoją ir kūno kultūros mokytojus Gintarę, Andrių su puikiu laimėjimu!
 


 
DRAUGYSTĖ SU KLAIPĖDOS RAJONO VEIVIRŽĖNŲ GIMNAZIJA SĖKMINGAI TĘSIAMA
Naujienos - Bendros naujienos
2014 metų rudenį įvyko pirmas smagus susitikimas su šios mokyklos mokiniais ir mokytojais. Jie lankėsi mūsų gimnazijoje. Gegužės mėnesį susitikimą pas juos planavome jau mes. Į projektą įsitraukė net keturi mūsų mokyklos mokytojai: Jolanta Jūrienė, Jolita Parieštienė, Dalia Margytė, Sandra Valantinavičiūtė ir 16 mūsų gimnazijos 8-11 klasių mokinių. Gegužės 22d. išvykome pajūrio link.
 
Pirmas mūsų objektas – Pajūrio regioninis parkas, kuris yra įsikūręs Karklėje. Mus priėmė lankytojų centre regioninio parko direktorius Darius Nicius, kuris yra buvęs mūsų mokyklos absolventas. Jis mums papasakojo apie šio regioninio parko paskirtį, parodė dokumentinių filmų apie parką, mokiniai patys domėjosi informaciniais stendais, kurių daug lankytojų centre. Kartu su mokiniais apsilankėme prie „Olando kepurės“ ir „elnyne“. Didžiulį įspūdį mokiniams ir mokytojams paliko ekskursija „Girulių bunkeryje“. Tai Pajūrio regioniniame parke, ant jūros kranto esantys gynybiniai įtvirtinimai, kurie savanorių dėka tampa prieinami visuomenei. Vienas tokių savanorių Timūras kaip reikiant „pamuštravo“ mūsų vaikinus, jiems reikėjo atlikti įvairias užduotis ir gerokai įsijausti į karo situaciją.
 
Mokinių klausimai liejosi be galo, bet mūsų laukė Veiviržėnų gimnazijoje, o mes gerokai vėlavome. Sutikti buvome su muzika, mūsų laukė didžiulis būrys mūsų mokinių bendraamžių, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų. Apžiūrėjome gimnaziją, visiems didelį įspūdį paliko puikiai įrengtas ir labai turtingas muziejus, sudalyvavome net improvizuotoje fizikos pamokoje. Vėliau vyko „protų mūšis“, kuriame mokiniai buvo suskirstyti į maišytas komandas, kad galėtų daugiau pabendrauti tarpusavyje ir susidraugauti. Tos pačios grupės po renginio iškeliavo į miestelį po įrengtas stoteles, kad susipažintų ne tik su mokyklos, bet ir su Veiviržėnų miestelio istorija ir lankytinomis vietomis. Reikia pasakyti, kad jų mokiniai ir mokytojai tikrai buvo sugalvoję puikią programą, visiems buvo be galo linksma ir smagu.
 
Paskutinė stotelė buvo renginio sumanytojos dailės mokytojos Alvos Giržadienės sodyboje. Čia vyko piknikas, kur dalyvavo visi renginyje dalyvavę abiejų mokyklų mokiniai ir mokytojai. Buvo kepamos dešrelės, žaidžiami įvairūs žaidimai, mokytojai dalijosi patirtimi ir planavo būsimus susitikimus. Susitikimo pabaigoje šauniausi mūsų mokyklos ir jų mokyklos mokiniai buvo apdovanoti prizais. Išsiskyrėme vėlai vakare, mūsų mokiniai labai susidraugavo su jų mokiniais, atsirado netgi porelių, kurioms buvo sunku išsiskirti.
 
Grįžome vėlai, bat labai patenkinti, iš anksto galvodami, kaip mes galėtume rudenį juos priimti ir nustebinti. Mokiniams ir mokytojams reikalingi tokie susitikimai, jie padeda atsipalaiduoti ir atrasti dar vieną įdomią veiklos pusę.Tikimės su šia gimnazija tapti socialiniais partneriais, tokį norą išreiškė ir jų gimnazija ir mūsų.

Projekto sumanytoja geografijos mokytoja-metodininkė Jolanta Jūrienė
 
 

 
<< Pradžia < Ankstesn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > ir >>

Puslapis 3 iš 18

Nuorodos

 

 

atmintine

 

2009 m. Sukurta ir papildoma padedant mokyklos bendruomenei. Svetainės bendraautoriai - www.inforena.lt