Bendros naujienos
DRAUGYSTĖ SU KLAIPĖDOS RAJONO VEIVIRŽĖNŲ GIMNAZIJA SĖKMINGAI TĘSIAMA
Naujienos - Bendros naujienos
2014 metų rudenį įvyko pirmas smagus susitikimas su šios mokyklos mokiniais ir mokytojais. Jie lankėsi mūsų gimnazijoje. Gegužės mėnesį susitikimą pas juos planavome jau mes. Į projektą įsitraukė net keturi mūsų mokyklos mokytojai: Jolanta Jūrienė, Jolita Parieštienė, Dalia Margytė, Sandra Valantinavičiūtė ir 16 mūsų gimnazijos 8-11 klasių mokinių. Gegužės 22d. išvykome pajūrio link.
 
Pirmas mūsų objektas – Pajūrio regioninis parkas, kuris yra įsikūręs Karklėje. Mus priėmė lankytojų centre regioninio parko direktorius Darius Nicius, kuris yra buvęs mūsų mokyklos absolventas. Jis mums papasakojo apie šio regioninio parko paskirtį, parodė dokumentinių filmų apie parką, mokiniai patys domėjosi informaciniais stendais, kurių daug lankytojų centre. Kartu su mokiniais apsilankėme prie „Olando kepurės“ ir „elnyne“. Didžiulį įspūdį mokiniams ir mokytojams paliko ekskursija „Girulių bunkeryje“. Tai Pajūrio regioniniame parke, ant jūros kranto esantys gynybiniai įtvirtinimai, kurie savanorių dėka tampa prieinami visuomenei. Vienas tokių savanorių Timūras kaip reikiant „pamuštravo“ mūsų vaikinus, jiems reikėjo atlikti įvairias užduotis ir gerokai įsijausti į karo situaciją.
 
Mokinių klausimai liejosi be galo, bet mūsų laukė Veiviržėnų gimnazijoje, o mes gerokai vėlavome. Sutikti buvome su muzika, mūsų laukė didžiulis būrys mūsų mokinių bendraamžių, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų. Apžiūrėjome gimnaziją, visiems didelį įspūdį paliko puikiai įrengtas ir labai turtingas muziejus, sudalyvavome net improvizuotoje fizikos pamokoje. Vėliau vyko „protų mūšis“, kuriame mokiniai buvo suskirstyti į maišytas komandas, kad galėtų daugiau pabendrauti tarpusavyje ir susidraugauti. Tos pačios grupės po renginio iškeliavo į miestelį po įrengtas stoteles, kad susipažintų ne tik su mokyklos, bet ir su Veiviržėnų miestelio istorija ir lankytinomis vietomis. Reikia pasakyti, kad jų mokiniai ir mokytojai tikrai buvo sugalvoję puikią programą, visiems buvo be galo linksma ir smagu.
 
Paskutinė stotelė buvo renginio sumanytojos dailės mokytojos Alvos Giržadienės sodyboje. Čia vyko piknikas, kur dalyvavo visi renginyje dalyvavę abiejų mokyklų mokiniai ir mokytojai. Buvo kepamos dešrelės, žaidžiami įvairūs žaidimai, mokytojai dalijosi patirtimi ir planavo būsimus susitikimus. Susitikimo pabaigoje šauniausi mūsų mokyklos ir jų mokyklos mokiniai buvo apdovanoti prizais. Išsiskyrėme vėlai vakare, mūsų mokiniai labai susidraugavo su jų mokiniais, atsirado netgi porelių, kurioms buvo sunku išsiskirti.
 
Grįžome vėlai, bat labai patenkinti, iš anksto galvodami, kaip mes galėtume rudenį juos priimti ir nustebinti. Mokiniams ir mokytojams reikalingi tokie susitikimai, jie padeda atsipalaiduoti ir atrasti dar vieną įdomią veiklos pusę.Tikimės su šia gimnazija tapti socialiniais partneriais, tokį norą išreiškė ir jų gimnazija ir mūsų.

Projekto sumanytoja geografijos mokytoja-metodininkė Jolanta Jūrienė
 
 

 
Viekšnių gimnazija tapo PASCH/DSD I tinklo mokykla
Naujienos - Bendros naujienos
2015-ieji metai į mūsų mokyklos istoriją bus įrašyti kaip ypač reikšmingi. Šiais metais Viekšnių gimnazija tapo PASCH/DSD I tinklo mokykla, kurioje mūsų mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos kaip pirmosios arba kaip antrosios užsienio kalbos, galės nemokamai laikyti tarptautinį egzaminą DSD I arba DSD II vokiečių kalbos diplomui gauti. Šie diplomai liudija aukštą jaunų žmonių vokiečių kalbos žinių lygį ir suteikia jiems teisę  mokytis, studijuoti bei dirbti vokiškai kalbančių šalių institucijose.
 
2015.05.21 Viekšnių gimnazijoje viešėjo nuolatinis Vokietijos Ambasadoriaus pavaduotojas Lietuvoje ponas Peter Ziegler, kuris mokyklai perdavė lentelę, liudijančią apie gimnazijos įstojimą į PASCH/DSD I mokyklų tinklą. Savo kalboje jis pabrėžė, jog Viekšnių gimnazija yra pirmoji Lietuvos provincijos mokykla, įvykdžiusi labai aukštus PASCH/DSD I mokyklų tinklo reikalavimus ir gavusi teisę tapti šio tinklo nare. Tai didžiulis mokyklos mokinių, vokiečių kalbos mokytojos Gilmaos Plūkienės ir administracijos bendrų pastangų rezultatas. 
 
Mokyklos direktorius Rimantas Gricius didžiavosi sakydamas, kad tokių švečių mums gali pavydėti net Kauno ar Vilniaus mokyklos. Garbingų svečių apsilankymas Viekšnių gimnazijoje esąs  istorinis įvykis. Savo pasisakyme jis apžvelgė ir pristatė svečiams Viekšnių miestelio ir gimnazijos istoriją, primindamas, kad vokiečių kalba čia turi senas ir gilias tradicijas. Šiandien gimnazija džiaugiasi sporto bei vokiečių kalbos ugdymo pasiekimais. Direktorius dar kartą priminė šių metų stulbinantį  gimnazistės Džiugilės Kersnauskaitės laimėjimą, kuomet ji tapo tarptautinių debatų vokiečių kalba respublikinio turo nugalėtoja.
Savo apsilankymu ir šiltais sveikinimo žodžiais susirinkusius svečius, mokytojus bei mokinius pradžiugino koordinatorius ir patarėjas vokiečių kalbos dėstymo klausimais Lietuvoje ponas Michael Brehm, kuris Viekšnių gimnazijoje lankosi jau ne pirmą kartą. Tai jis atvėrė mūsų mokyklai PASCH/DSD I projekto duris, nepailsdamas mus konsultuoja ir visokeriopai remia. Drąsiai kalbėdamas mūsų gimtąja lietuvių kalba, jis yra puikus tolerancijos pavyzdys, įrodantis, kaip svarbu gerbti šalies, kurioje gyveni, žmones, kultūrą ir kalbą. 
 
Sveikinimo žodžius tarė ir Mažeikių rajono švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  Saulius Šiurys. Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus pažymėjo, kad Viekšnių gimnazija yra viena stipriausių ir sėkmingiausių mokyklų Mažeikių rajone. 
 
Iš aktų salės, kur vyko šventinis renginys, visi buvo pakviesti į mokyklos kiemą, kur galėjo stebėti lentelės, liudijančios apie gimnazijos įstojimą į PASCH/DSD I mokyklų tinklą, pritvirtinimo prie mokyklos sienos, ceremoniją. 
 
 
Turizmo varžybų akimirkos
Naujienos - Bendros naujienos
 
Sveikiname keturkovės varžybų nugalėtojus
Naujienos - Bendros naujienos
 
Akimirkos iš futbolo varžybų „Golas"
Naujienos - Bendros naujienos
 
Akimirkos iš dviračių varžybų
Naujienos - Bendros naujienos
 
Pažintinė ekskursija į Trakus – Kernavę
Naujienos - Bendros naujienos
Ketvirtadienį, 6a klasės mokiniai ir jų tėveliai vyko į pažintinę ekskursiją – Trakus ir Kernavę. Aplankė Trakų salos pilį – muziejų, apžiūrėjo archeologines ir istorines ekspozicijas, medžioklės muziejų. Plaukė laivu ,,Neatpažinti Trakai” po Galvės ežerą, valgė kibinus. Kernavėje, kas turėjo sveikatos ir ryžto, kopė į kalnus, grožėjosi nuostabiais gamtos vaizdais. 

 
Mažeikių rajono “Alkos” būrio partizanų sutrumpintu keliu...
Naujienos - Bendros naujienos
Viekšnių gimnazijos dešimtokai per pilietiškumo pagrindų pamokas gilinasi į pokario laisvės kovų istoriją ,bendraudami su Viekšnių miestelio žmonėmis, tyrusiais partizanų gyvenimus ir kovų aplinkybes, ruošdami pranešimus, rašydami rašinius, žiūrėdami ir aptardami  meninius/dokumentinius filmus kovų tematika, organizuodami neakivaizdines keliones ir išvykas. Todėl pamokos būna įdomesnės, įvairesnės, sutenkiančios daugiau galimybių patiems mokiniams improvizuoti, išreikšti mintis ir jausmus, ugdytis ir gilintis.
 
Š.m. gegužės 14 d. pasitinkant partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, mes Viekšnių gimnazijos IIA ir IIB klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja Elena Piekiene ir Viekšnių gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovu Antanu Šliažu, susiruošėme žygiui dviračiais, prie Milių miško esančio paminklo  skirto partizanams atminti ir į partizanų bunkerį. 
 
Mūsų kelionė prasidėjo gimnazijos direktoriaus R.Griciaus palinkėjimo žodžiais. Gimnazistams buvo priminta kuom svarbūs mums buvo ir yra partizanai,koks buvo jų gyvenimas bunkeriuose, bei kodėl nereikėtų partizanų pamiršti. Oro sąlygos  buvo nepalankios kelionėi -  lijo lietus, pūtė vėjas, saulė pasislėpusi už debesų, tačiau tai neprivertė atsisakyti kelionės ir  užsibrėžto tikslo.  Įveikę keletą kilometrų, sustojome pakelėje, prie paminklo skirto žuvusiems “Alkos” būrio partizanams. Išklausėme bendraklasių E. Andriekaitės ir R. Milevičiūtės pranešimus apie šio paminklo pastatymo aplinkybes, sužinojome , kad daugiausia jo pastatymu rūpinosi Mažeikių I-osios šaulių kuopos vadas P. Trakinis, politiniai tremtiniai ir politiniai kaliniai, bei Mažeikių rajono Sąjūdžio grupės nariai. Tesėme  kelionę, artėjome prie tikslo pasiekimo – Milių miške ęsančio restauruoto partizanų bunkerio, kuriame žuvo du “Alkos” būrio partizanai A.Švažas ir P.Šiuipys.
 
Kelionės dalyviai patekę į bunkerį ištyrinėjo jo vidų, įrengimą, susidarė nuomonę apie kovotojų kasdienybę ,buities,  darbo ,kovos sąlygas , kuriomis gyveno partizanai ištisus metus. Išėję  iš  bunkerio  išklausėme draugų surinktą informaciją apie bunkerio įkūrimo aplinkybes ir jo geografinę padėtį , kurią pateikė G. Paulauskaitė, susimąstėme B. Krivicko eilėraščio “ Partizanams” , skaitomo E. Šiaulytės metu, iš R. Šlausto sužinojome, kaip ir kokiomis aplinkybėmis žuvo  paskutiniai bunkerio partizanai A. Švažas ir P. Šiuipys. D.Zagytė supažindino mus ,kad   2010m. buvo atidengtas restauruotas bunkeris  ir paminklinis akmuo  “Alkos” būrio partizanams atminti, , patriotiškai nusiteikusių Mažeikių rajono gyventojų ,dėka. Išklausę visų pranešimų, pagerbėme partizanus ,kovojusius už mūsų laisvą Lietuvą, tylos minute, bei uždegėme žvakutes prie paminklinio akmens . Ilsintis ir kaupiant jėgas grįžimui namo, pateikiau įvairių klausimų  draugams apie kelionę ir patirtus įspūdžius, apsilankius tokiose vietose ir  detaliau pažinus įvykių aplinkybes. Interviu metu gimnazistai džiaugėsi išvyka dviračiais, savo ištvermingumu, šiltu bendravimu tarpusavyje, draugiškumu ir naujai įgytomis žiniomis, prisilietimu prie gyvosios istorijos.
 
Esame labai dėkingi savo istorijos mokytojai E. Piekienei ,nes ši kelionė mums buvo tikrai labai gera ir efektinga pamoka. Sužinojome daug naujo, bei patyrėme visiškai kitokius jausmus, negu būtume sedėję ir mokėsi klasėję. 
 
Eridana Andriekaitė ir Agnė Marcinkevičiūtė
 
 


 
Viekšniukai jau pabuvojo finale.
Naujienos - Bendros naujienos
Ką tik baigėsi antrasis Vilniaus Getės instituto inicijuoto vokiško futbolo konkurso “2:0 vokiečių kalbos naudai” etapas. Ankstesniame pranešime minėjome, kad iš viso konkursui buvo pateiktos 45 paraiškos ir kūrybiniai darbai: video, fotografijų koliažai, plakatai, nuotraukų koliažai. Goethe‘s institute vyko konkurso „2:0 vokiečių kalbos naudai“ atranka Į Lietuvos finalą Kaune, kuomet buvo atrinkta 18 komandų, tarp kurių puikavosi ir mūsų gimnazijos 5-6 klasių futbolo komanda „Viekšniukai“. 2015 m. balandžio mėn. 28 d. ši komanda susirungė su kitais finalistais Kaune. Mūsų moksleiviai varžėsi dėl laimėtojo titulo futbolo aikštelėje bei dalyvaudami viktorinoje apie futbolą, kurioje privalėjo parodyti, ko išmoko vokiškai. Nors mūsų komandai šiek tiek pritrūko sėkmės ir neteks praleisti futbolo savaitgalio Berlyne su futbolo treniruotėmis bei apsilankymu futbolo klube „Hertha BSC“, vis tik mūsiškiai pasirodė neįtikėtinai gerai ir užėmė garbingą ketvirtą vietą. Jie namo grįžo su įspudinga taure, dovanų gavo du naujutėlaičius futbolo kamuolius bei asmeniškų dovanėlių. 
 
Renginys buvo spalvingas ir smagus, tad kitais metais tikrai verta vėl pasistengti. 
  
ORIENTAVIMOSI VARŽYBOS PRIENUOSE
Naujienos - Bendros naujienos
Š.m. balandžio 24 d., Prienų mieste, vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio orientavimosi sporto finalinės varžybos, kuriose atstovavo ir mūsų gimnazijos moksleiviai. Mergaičių komandai atstovavo Gabrielė Paulauskaitė, Eridana Andriekaitė, Viktorija Sidabraitė, Ugnė Orintaitė ir Kornelija Daubaraitė, o vaikinų komandai – Dainius Serva, Ramūnas Perminas, Gabrielius Jasinavičius, Evaldas Milinkauskas ir Aurimas Daubaras. Taip pat vyko dar keletą moksleivių tam, kad galėtų susipažinti su varžybų pravedimo struktūra ir ateityje galėtu tapti komandos nariais. Naudodamasis proga, noriu padėkoti Viktorijai ir Dainiui už aktyvų dalyvavimą šioje sporto šakoje ir atstovavimą mūsų gimnazijai, deja dėl amžiaus apribojimų, jie nebegalės mums padėti, ačiū JUMS, na ir žinoma visiems dalyvavusiems varžybose ir vykusiems apsiprasti.
 
Kūno kultūros vyr. mokytojas A.Maneikis
 
 
Su Velykom!
(3 balsai, vidurkis 3.67 iš galimų 5)
Naujienos - Bendros naujienos
 
<< Pradžia < Ankstesn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > ir >>

Puslapis 4 iš 18

Nuorodos

 

 

atmintine

 

2009 m. Sukurta ir papildoma padedant mokyklos bendruomenei. Svetainės bendraautoriai - www.inforena.lt