Skirk 2 procentus!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais 1 ar 2 % paramą skyrėte mūsų gimnazijai.
Jūsų paaukoti 1455,59 Eur panaudoti gimnazijos ugdymo aplinkos bei gerbūvio kūrimui. Mokinių
vežimui į mokyklą – 636,13 Eur, prizams, padėkoms ir dovanoms Žiniukų šventei– 257,61 Eur,
kompiuterinių darbo vietų licencijoms – 321,86 Eur, gimnazijų asociacijos nario mokestis – 45,00
Eur, įvairių medžiagų pirkimui (vatmanas ir kt. puošybos medžiagos) – 145,07 Eur. Per 2017 m. iš
viso išleista– 1405,67 eur. Likutis 2017-12- 31 dienai – 49,92 Eur.

Tikimės, jog ir šiais metais 2 procentų paramą skirsite mūsų gimnazijai.

Viekšnių gimnazijos bendruomenės vardu direktorius Rimantas Gricius

Skiriant 2 procentus  pajamų mokesčio gimnazijai, reikia užpildyti FR0512 formą. Prašymo formą FR0512 v.2 galima rasti:

•    VMI tinklalapyje http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.2v.pdf

•    galima kreiptis į klasės vadovą arba gimnazijos raštinę.

•    paramos formą FR0512 v.2 galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.

Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresais:  http://vmi.lt 

Ant informacinio lapelio arba ant formos (FR0512) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS įrašyti)

1.    Asmens kodą………………………………………………………….

2.    Vardą ir pavardę…………………………………………………….

3.    Gyvenamają vietą  ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Galite nurodyti:

4.    Telefono nr………………………………………………………………….

5.    Elektroninio pašto adresą………………………………………………

Paramos teikimo terminas: nuo 2013 metų pradžios iki 2013 metų gegužės 1 dienos.

GIMNAZIJOS  REKVIZITAI

Gavėjo tipas 2

Gavėjo identifikacinis numeris:190448495

Mokesčio dalies paskirtis ugdymo aplinkai

Mokesčio dalies dydis (procentai) – 2,00%