Bendraukime

Kai saulėtą dieną Tavo pasaulis apsiniaukia,
Kai atrodo, jog niekas Tavęs nesupranta, visi nusisuko, išdavė,
Kai aplink savo sielą jauti spengiančią tuštumą, beprasmybę,
Žinok, jog tai laikinas išgyvenimas. Tu gali ir turi padėti pats sau. Padėtų Tau ir kiti, jei žinotų, kokios mintys ar būsenos neduota Tau ramybės.

Susikaupk, išdrįsk, pasitikėk ir pasidalink savo rūpesčiais, parašydamas(-a) el. adresu bendraukimvg@gmail.com

Tikėk, jog čia į Tavo širdies virpulius bus pažiūrėta jautriai.
Čia Tu rasi Draugą- išmintingą, išgyvenantį dėl Tavęs, saugantį Tavo paslaptis…
Tikėk, pasitikėk ir juodas debesėlis nuplauks tolyn…