Dokumentų formos WORD formatu

Žemiau esančios formos pateikiamos WORD formatu. Parsisiuntę, užpildykite atsispausdintą prašymo formą kompiuteriu. Primename, kad kompiuteriu pildytas dokumentas turi atitikti raštvedybos reikalavimus. Pavyzdį rasite čia.

Dokumentų pvz. PDF formatu, kuriuos atsispausdinę galite pildyti ranka rasite čia

Prašymas dėl ugdymo organizavimo

Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo

Prašymas dėl kvalifikacijos kėlimo

Prašymas išduoti mokslo baigimo pažymėjimą, atestatą

Prašymas dėl atlyginimo išmokėjimo ir pajamų mokesčio atskaitymo

Prašymas dėl atostogų vaikui prižiūrėti

Prašymas dėl poilsio dienos suteikimo

Prašymas dėl atlyginimo pervedimo į sąskaitą banke

Prašymas dėl kasmetinių atostogų

Prašymas dėl leidimo pakeisti dorinio ugdymo pamoką

Prašymas dėl individualaus ugdymo plano pakeitimo

Prašymas dėl išleidimo iš gimnazijos

Prašymas dėl kėlimo į aukštesnę klasę su neigiamais pažymiais

Prašymas dėl leidimo išvykti į išvyką

Prašymas dėl leidimo išvykti į išvyką (pradinės klasės)

Prašymas dėl leidimo neatvykti į darbą

Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo

Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

Prašymas dėl pajamų mokesčio atskaitymo (už vaikus iki 18 m.)

Prašymas dėl pajamų mokesčio atskaitymo (už vaiką iki 18 m. Kuri auginu viena (-as)

Prašymas dėl pajamų mokesčio neatskaitymo

Prašymas dėl papildomų atostogų suteikimo

Prašymas dėl praktikos atlikimo

Prašymas dėl priėmimo mokytis

Prašymas dėl privalomos medicininės apžiūros

Prašymas dėl leidimo vykti į sanatoriją

Prašymas dėl tėvystės atostogų

Prašymas dėl uždarbio pažymos išdavimo

Prašymas išduoti … klasių baigimo pažymėjimą

Prašymas priimti į darbą

Prašymas (laisva forma)

Sutikimas