Ugdymas karjerai

Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001  „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ vykdyme.

Ugdymo karjerai organizavimas

  • Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros specialistė Birutė Raudonienė ( +370 603 14 494), klasių vadovai, specialistai ir dalykų mokytojai.
  • Karjeros specialistė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams ir tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų ir kitų mokymo įstaigų, organizacijų atstovais bei moko ir padeda naudotis tam tikromis internetinėmis svetainėmis (pvz.: aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt ir kitomis).
  • Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, integruojamas į atskirų dalykų pamokas, klasių valandėles, neformalų švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus.

Konsultacijų laikas:

Pirmadieniais ir penktadieniais: 13.50 – 14.50 val.

Antradieniais: 14.50 – 15.50 val.

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais: 12.50 – 13.50 val.

Individualios konsultacijos vyksta 38 kab.

Konsultacijų metu

  • Pažinsi savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
  • Išsigryninsi savo poreikius, norus ir galimybes, susijusias su ateities pasirinkimais;
  • Išsiaiškinsi, ką sugebi daryti geriausiai ir kam esi gabus;
  • Apsispręsi rinkdamasis karjeros kelią;
  • Pasirinksi tavo vertybes ir asmenybę atitinkančią specialybę.

Dėl individualių konsultacijų siūlome kreiptis asmeniškai, registruotis el. paštu birute.raudoniene@vieksniug.lt arba per elektroninį dienyną Tamo.