Kontaktai


Laikina informacija!

Dėl techninės pagalbos mokytojai ir mokiniai į  skaitmeninių technologijų administratorius (STA)  gali kreiptis šiais kontaktais:

Valdas Motuzas | valdas.motuzas@vieksniug.lt | 8 602 31969

Egidijus Urbonas | egidijus.urbonas@vieksniug.lt | 8 617 66 666


Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija

Įstaigos kodas: 190448495

J. Basanavičiaus g.– 1, Viekšniai, Mažeikių rajonas
Pašto indeksas – 89488 ;
El paštas: rastine@vieksniug.ltvieksniug@gmail.com

Gimnazijos direktorius
Rimantas Gricius, tel. +370 682 30 481 | direktorius@vieksniug.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Birutė Raudonienė, tel. +370 603 14 494 | birute.raudoniene@vieksniug.lt
Vida Puškoriutė, tel. +370 603 14 473 | vida.puskoriute@vieksniug.lt
Audronė Buzienė, tel. +370 603 14 916 | audrone.buziene@vieksniug.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Algirdas Žalys, tel. +370 603 14 926 | ukis@vieksniug.lt

Socialinė pedagogė
Audronė Buzienė, tel. +370 603 14 916 | audrone.buziene@vieksniug.lt

Logopedė
Renata Glodenienė, tel. +370 623 67 428 | renata.glodeniene@vieksniug.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Snieguolė Griciuvienė +370 611 47 004 | snieguole.griciuviene@vieksniug.lt

Vyr. buhalterė
Nijolė Grigužauskienė, tel. +370 443 36 436 | buhalterija@vieksniug.lt

Raštinės vedėja
Vilma Beržinienė, tel. +370 615 45608, darbo +370 443 39 030 | rastine@vieksniug.lt

***********************

Mažeikių rajono policijos komisariato budėtojas 8 443 98 150 arba 02

Kilus gaisrui 8 443 36 221 arba 01

Greitoji pagalba 8 443 50 003 arba 03

Aptarnaujančio pašto telefonas 8 443 36 244