Atostogų laikas

Ugdymo proceso metu 2020-2021 m. m. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Ugdymo laikotarpių trukmė 2020–2021 mokslo metais:

1 pusmetis: 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 22 d.

2 pusmetis:

1-4 klasėms 2021 m. sausio 25 d. – birželio 10 d.;

5-III klasėms 2021 m. sausio 25 d. – birželio 23 d.;

IV klasėms 2021 m. sausio 25 d. – gegužės 21 d.;