Atostogų laikas

Ugdymo proceso metu 2022-2023 m. m. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo proceso trukmė:

1–4 klasių mokiniams – 175,

5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams185,

III gimnazijos klasės mokinimas – 180,

IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų;

Mokslo metų ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Ugdymo laikotarpių trukmė 2022–2023 mokslo metais:

1 pusmetis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d.

2 pusmetis:

1-4 klasėms 2023 m. sausio 23 d. – birželio 8 d.;

5-8, I-II gimnazijos klasėms 2023 m. sausio 23 d. – birželio 22 d.;

III klasėms 2023 m. sausio 23 d. – birželio 15 d.;

IV klasėms 2023 m. sausio 23 d. – birželio 1 d.;