Atostogų laikas

Ugdymo procese 2019-2020 mokslo metais skiriamos atostogos:

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Ugdymo laikotarpių trukmė 2019–2020 mokslo metais:

1 pusmetis: 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

2 pusmetis:

1-4 klasėms 2020 m. sausio 27 d. – birželio 9 d.;

5-III klasėms 2020 m. sausio 27 d. – birželio 23 d.;

IV klasėms 2020 m. sausio 27 d. – gegužės 22 d.;