Atostogų laikas

Ugdymo proceso metu 2021-2022 m. m. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Mokslo metų ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais.

Ugdymo laikotarpių trukmė 2021–2022 mokslo metais:

1 pusmetis: 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d.

2 pusmetis:

1-4 klasėms 2022 m. sausio 24 d. – birželio 9 d.;

5-8, I-II gimnazijos klasėms 2022 m. sausio 24 d. – birželio 23 d.;

III klasėms 2022 m. sausio 24 d. – birželio 16 d.;

IV klasėms 2022 m. sausio 24 d. – gegužės 26 d.;