Atostogų laikas

Ugdymo proceso metu 2023-2024 m. m. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

  • pradinio ugdymo programa (1-4 klasės) – 175 d.;
  • pagrindinio ugdymo programa (5-8 ir I–II gimnazijos klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.;
  • vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d.,
  • IV gimnazijos klasėje – 170 d.

 

Mokslo metų ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Ugdymo laikotarpių trukmė 2022–2023 mokslo metais:

1pusmetis: rugsėjo 1 d. sausio – 19 d.,

2 pusmetis – sausio 22 d. – m.m. pabaiga:

  • 1-4 klasėms: sausio 22 d.- birželio 11 d.;
  • 5-II klasėms: sausio 22 d.- birželio 26 d.;
  • III klasėms: sausio 22 d.- birželio 18 d;
  • IV klasėms: sausio 23 d.- birželio 4 d.