Gimnazijos administracija

Gimnazijos direktorius
Rimantas Gricius, tel. +370 682 30 481

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Birutė Raudonienė, tel. +370 610 26 442, darbo +370 603 14 494
Vida Puškoriutė, tel. +370 611 22 403, darbo +370 603 14 473
Audronė Buzienė, tel. +370 610 20 691, darbo +370 603 14 916

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 
Algirdas Žalys, tel. +370 682 43 595, darbo +370 603 14 926