Kūrybos virusas 2023

Sausio 24 d. vyko technologijų mokyklinė olimpiada „Kūrybos virusas 2023“.

Į rajoninę olimpiadą buvo atrinktos trys mokinės Elzė Cicėnaitė 7a kl. Oksana Bružaitė 8a kl. ir Dija Pušinskaitė IIb kl.

Sausio 25 dieną vyko dailės mokyklinė olimpiada „Eni beni diki daki – aš einu ieškoti“.

Į rajoninę mažųjų olimpiadą vyks Edvina Grigaliūnaitė 5a kl.; Andrėja Papirtytė 5a kl.; Stulgaitytė Gabija 5a kl.; Lauryna Judeikytė 5b kl.; Elvita Viskontaitė 6b kl.; Elzė Cicėnaitė 7a kl.; Ema Linkutė 7a kl.; Agnietė Ukanytė 7b kl.

Į rajoninę 8-IV kl. olimpiadą vyks Austėja Andrijaitytė Ia kl.; Rūta Garalytė Ia kl.; Gabrielė Balvočiūtė IIa kl; Gabrielė Glodenytė IIa kl.; Saulė Vilkaitytė IIb kl.; Ugnė Šiaulytė IVa kl.

Mikroorganizmų atsparumas antibiotikams

Viekšnių gimnazijoje sausio mėnesį 8 – II g. klasių mokiniams vyko užsiėmimai „Mikroorganizmų atsparumas antibiotikams‘‘. Tikslas – keisti antibiotikų vartotojų elgseną. Sveikatos priežiūros specialistė kalbėdama akcentavo, kad nepagrįstas ar neteisingas antibiotikų vartojimas kelia grėsmę ne vien netinkamai vartojusio žmogaus sveikatai, bet ir kitiems, kadangi bakterijos tampa atsparios antibiotikams. Užsiėmimų metų vyko diskusijos, mokiniai atsakė į klausimynus apie antibiotikų vartojimą. Peržiūrėti informaciniai filmai šią tema. Prisiminta, kad norėdami sustiprinti imunitetą ir išvengti užkrečiamų infekcinių ligų, privaloma reguliariai plauti rankas, skiepytis ir laikytis asmens higienos reikalavimų.

Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje

III klasės gimnazistai sausio 17 d., IV klasės gimnazistai sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 metu įkurtų Regioninių karjeros centrų karjeros specialistės Vitalijos Stasiulienės koordinuojamoje profesinio orientavimo veikloje susipažįstant su profesijomis Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademijoje.

Sveikatiada

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos 3-4 klasių  mokiniai, per fizinio kultūros pamoką susipažino ir mokėsi atlikti jogos mankštą. Fizinio ugdymo mokytojas Rimantas paaiškino vaikams, kodėl joga padeda jaunam kūnui optimaliai vystytis, formuoti gražią laikyseną, tiesų ir lankstų stuburą, teisingą kvėpavimą, darnią vidaus organų veiklą. Vėliau, visi kartu mokėsi atlikti jogos pratimų kompleksą ,,Saulės pasveikinimas‘‘. Šis pasisveikinimas susideda iš 12 pozų, derinančių savyje kvėpavimą ir raumenų ištempimą. Jos puikiai atpalaiduoja sustingusius raumenis, išmankština kūną,  padeda atgauti lankstumą ir šalina įtampą. Mokytojas pasiūlė vaikams pradėti dieną nuo saulės pasveikinimo.

Sveikatos priežiūros specialistė  S. Griciuvienė

Integruotas technologijų, matematikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, lietuvių kalbos pamokinis projektas ,,Kalėdinis namelis“

Patyriminis mokymas – tai seniausia edukacijos forma. Tai mokymasis veikloje. Praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų, kai mokiniai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų.

Šiai mokymosi formai daug dėmesio gimnazijoje skiriama vykdant projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklas. Viena iš jų – integruotas technologijų, matematikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, lietuvių kalbos pamokinis projektas ,,Kalėdinis namelis“.

Šių dalykų pamokose lapkričio mėnesį mokiniai rinko žinias, informaciją apie kalėdinio namelio prasmę švenčių metu, atsiradimo vietą ir istoriją, kūrė eilėraščius, kalėdinius atvirukus , pagal matematikos pamokose  nubraižytus brėžinius, kepė meduolinius  kalėdinius namelius.

Gruodžio 14 d. visi projekto dalyviai,  5-8 klasių mokiniai, susirinko aktų salėje ir pristatė savo veiklas, pasidžiaugė pasiektais rezultatais, papasakojo, ko naujo išmoko.  5-6 klasių mokiniai skaitė savo kurtus eilėraščius, skambėjo kalėdinės giesmės, protmūšio metu klasės sužinojo daug įdomių faktų apie kalėdines tradicijas.

Renginio pabaigoje kiekviena klasė gavo dovanų –  po kvapnų, gražiai dekoruotą, skanų meduolinį namelį.

Darbo pristatymas

 

Pridėti failai

VIEKŠNIŲ GIMNZIJOS BENDRUOMENĖ LANKĖSI PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE IR KLAIPĖDOS RAJONO DOVILŲ PAGRINDĖJE MOKYKLOJE

Viekšnių gimnazijos bendruomenė tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“.

Gruodžio 9 d. vyko III modulio edukacinė išvyka – seminaras ,,Tinkamų ugdymo(si) sąlygų sudarymas įvairių poreikių mokiniams: Plungės specialiojo ugdymo centro, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos ir Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos gerosios patirtys“.

Viekšnių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Programos vadovė – Viekšnių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Raudonienė.

Lektoriai: Plungės Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Vičienė, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis ir spec. pedadogė metodininkė Svaja Simenauskė.

 

Mes patys esame šviesa

Gruodžio 13-oji šv. Liucijos ir Šviesos diena. Ta proga Sedos ir Viekšnių trečiokai darė bendrą nuotolinį projektą ,,Mes patys esame šviesa“.

Mokiniai susipažino su medžiaga apie šv. Liuciją ir ugnies pagerbimą. Žiūrėjo filmuką apie šešėlių teatrą. Patys bandė rankomis kurti įvairius personažus. Buvo labai smagu, kai ant sienų sujudo visas būrys sraigių, šuniukų, pingvinų… Netradicinėje pamokoje įgytas žinias vaikai pasitikrino atlikdami Wordwall viktorinos užduotis. Įsivertinimui veidukus piešė ant iš antrinių žaliavų pasigamintų prietaisų ir šviesos pagalba juos perkėlė ant… lubų! Teko paieškoti ir paslėptų dovanėlių. Tam taip pat pasitarnavo šviesa. Mokytojos vaikams priminė, kad mes patys esame šviesa ir aplink šviesu yra tiek, kiek tos šviesos turime savyje. Palinkėję vieni kitiems gražių švenčių bei sutarę susitikti ir kitais metais, vaikai atsisveikino.

Projektą organizavo ir vedė mokytojos I. Pačerinskienė (Sedos Vytauto Mačernio gimnazija) ir O. Noreikienė (Viekšnių gimnazija).