Ataskaitos

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita 2021 m. 

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita (darbuotojų tyrimas)

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos direktoriaus Rimanto Griciaus 2019 metų veiklos ataskaita.

******

Apklausos rezultatai dėl ugdymo organizavimo ekstremalioje situacijoje, 2020-11-13 ataskaitos (bendra ir pagal atskiras grupes)

Gimnazijos bendruomenės apklausa, dėl vienodos struktūros bendravimo (tarp mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų, vadovų) gimnazijos elektroninėje aplinkoje (elektroninio pašto adreso) kūrimo 2020-11-13, ataskaita