Ataskaitos

2023 metų veiklos vykdymo ataskaita

2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita 2023 m.

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita 2022 m.

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita (darbuotojų tyrimas, 2022 m)

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita 2021 m. 

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita (darbuotojų tyrimas)

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos direktoriaus Rimanto Griciaus 2019 metų veiklos ataskaita.

******

Apklausos rezultatai dėl ugdymo organizavimo ekstremalioje situacijoje, 2020-11-13 ataskaitos (bendra ir pagal atskiras grupes)

Gimnazijos bendruomenės apklausa, dėl vienodos struktūros bendravimo (tarp mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų, vadovų) gimnazijos elektroninėje aplinkoje (elektroninio pašto adreso) kūrimo 2020-11-13, ataskaita

Pridėti failai