Ataskaitos

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita 2022 m.

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita (darbuotojų tyrimas, 2022 m)

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita 2021 m. 

Vadovo veiklos tyrimo vertinimo ataskaita (darbuotojų tyrimas)

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos direktoriaus Rimanto Griciaus 2019 metų veiklos ataskaita.

******

Apklausos rezultatai dėl ugdymo organizavimo ekstremalioje situacijoje, 2020-11-13 ataskaitos (bendra ir pagal atskiras grupes)

Gimnazijos bendruomenės apklausa, dėl vienodos struktūros bendravimo (tarp mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų, vadovų) gimnazijos elektroninėje aplinkoje (elektroninio pašto adreso) kūrimo 2020-11-13, ataskaita