Olweus programa

Viekšnių gimnazijoje  Olweus  patyčių prevencijos programa  buvo pradėta diegti 2009-2010 m. m., nes vienas iš prioritetinių gimnazijos veiklos tikslų yra saugios gimnazijos aplinkos kūrimas, kad kiekvienas moksleivis čia jaustųsi saugus, priimtas, reikalingas. Įdiegus programą, gimnazijos bendruomenė nusprendė siekti Olweus patyčių prevencijos programos kokybės (OPKUS) ir toliau gyventi laikantis programos standarto. 2017 m. buvo su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru buvo pasirašyta sutartis  dėl OLWEUS patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo siekiant gauti Olweus mokyklos sertifikatą.

Visa gimnazijos bendruomenė sistemingai vykdo programą- stabdo patyčias čia ir dabar, klasių vadovai du kartus per mėnesį  veda klasės valandėles, kuriose mokamasi atpažinti patyčias, nebijoti apie jas pranešti, mokomasi padėti tiems, kas patyrė patyčias. Visuose mokomuosiuose kabinetuose ir gimnazijos erdvėse iškabintos 4 Olweus taisyklės, mokiniai ir darbuotojai supažindinti su nuobaudų kopėtėlėmis, jos atnaujintos ir pakabintos II a. koridoriuje.  Siekiant užtikrinti tvarką ir saugumą  sudarytas  mokytojų budėjimo pertraukų metu grafikas. Gimnazijos teritorijoje, vidaus erdvėse yra įrengtos vaizdo kameros, kurių dėka galima greitai išsiaiškinti įvykusius  konfliktus. Nuolat vyksta MSG – darbuotojų susirinkimai, kuriuose sprendžiami aktualiausi klausimai, susiję su patyčių prevencija.  Mokinių taryboje, tėvų susirinkimų metu bendruomenė supažindinama su patyčių tyrimo rezultatais. Džiugina tai , kad 2018 m. lapkričio mėnesį vykdyto patyčių masto nustatymo tyrimo rezultatai yra geresni nei  prieš tai atliktuose tyrimuose- ženkliai sumažėjo ilgalaikių patyčių atvejų , didėja pasitikėjimas suaugusiais mokykloje, vaikai dažniau apie patiriamas patyčias pasisako klasės auklėtojui. Mokiniai teigia, jog klasės vadovai daro labai daug veiksmų, kad sustabdytų patyčias. Keičiasi ir pačių mokinių reakcija į patyčių reiškinį: jie dažniau bando stabdyti patyčias, daugėja mokinių, teigiančių, kad negalėtų prisidėti prie patyčių iš nemėgstamo mokinio.

Gimnazijoje vyksta  įvairūs popamokiniai renginiai, kurių tikslas sutelkti bendruomenę, skatinti bendradarbiauti, bendrauti, draugauti. Ten kur yra draugystė, nėra vietos patyčioms. Kovo mėnuo Lietuvoje paskelbtas  sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ 2019. Tik visi kartu galime pasiekti, kad į mokyklą eiti būtų gera.