Integruotas technologijų, matematikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, lietuvių kalbos pamokinis projektas ,,Kalėdinis namelis“

Patyriminis mokymas – tai seniausia edukacijos forma. Tai mokymasis veikloje. Praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų, kai mokiniai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų.

Šiai mokymosi formai daug dėmesio gimnazijoje skiriama vykdant projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklas. Viena iš jų – integruotas technologijų, matematikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, lietuvių kalbos pamokinis projektas ,,Kalėdinis namelis“.

Šių dalykų pamokose lapkričio mėnesį mokiniai rinko žinias, informaciją apie kalėdinio namelio prasmę švenčių metu, atsiradimo vietą ir istoriją, kūrė eilėraščius, kalėdinius atvirukus , pagal matematikos pamokose  nubraižytus brėžinius, kepė meduolinius  kalėdinius namelius.

Gruodžio 14 d. visi projekto dalyviai,  5-8 klasių mokiniai, susirinko aktų salėje ir pristatė savo veiklas, pasidžiaugė pasiektais rezultatais, papasakojo, ko naujo išmoko.  5-6 klasių mokiniai skaitė savo kurtus eilėraščius, skambėjo kalėdinės giesmės, protmūšio metu klasės sužinojo daug įdomių faktų apie kalėdines tradicijas.

Renginio pabaigoje kiekviena klasė gavo dovanų –  po kvapnų, gražiai dekoruotą, skanų meduolinį namelį.

Darbo pristatymas

 

Pridėti failai

VIEKŠNIŲ GIMNZIJOS BENDRUOMENĖ LANKĖSI PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE IR KLAIPĖDOS RAJONO DOVILŲ PAGRINDĖJE MOKYKLOJE

Viekšnių gimnazijos bendruomenė tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“.

Gruodžio 9 d. vyko III modulio edukacinė išvyka – seminaras ,,Tinkamų ugdymo(si) sąlygų sudarymas įvairių poreikių mokiniams: Plungės specialiojo ugdymo centro, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos ir Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos gerosios patirtys“.

Viekšnių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Programos vadovė – Viekšnių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Raudonienė.

Lektoriai: Plungės Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Vičienė, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis ir spec. pedadogė metodininkė Svaja Simenauskė.

 

Edukacinė patyriminė kelionė gimnazijos pažangiausiems mokiniams ,,Pažink visatą ir Aukštaitijos kraštą“

Mokymasis yra aktyvus kuriamasis procesas. Tai reiškia, kad mokinys turi būti paskatintas ir įtrauktas pats pažinti dalykus, procesus ar reiškinius, pats išsiugdyti reikalingus gebėjimus.

Gimnazija, dalyvaudama ,,Kokybės krepšelio“ projekte, skatina  mokinius mokytis drauge tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, patiriant naujus nuotykius. Lapkričio 23 d. buvo organizuota patyriminė edukacinė išvyka ,,Pažink visatą ir Aukštaitijos kraštą“. 46  8- IV klasių mokiniai ir keturios lydinčios mokytojos aplankė Molėtų etnokosmologijos muziejaus naująją ekspoziciją. Kosmoso galybė visada traukė žmogaus žvilgsnį, įkvėpė tokius didžius menininkus kaip M. K. Čiurlionis.  Jo begalybė sužavėjo ir mokinius: Paukščių takas, žvaigždynai, planetos,  juodosios skylės, galaktikos, gravitacija, didžiausi – mažiausi dydžiai, atstumai visatoje, laiko begalybė, lietuvių mokslininkų, lakūnų – kosmonautų  pasiekimai kosmoso tyrinėjime. Stebint vizualizacijas galima lengviau suprasti žmogaus ir žmonijos ryšį su Kosminiu pasauliu, mus supančia aplinka.

Kelionė tęsėsi, susipažįstant su Molėtų kraštu, kurio grožio ir savitumo nepajėgė užmaskuoti net iškritęs pirmasis sniegas. Ežerų, miškų, kalvų mozaika patiko visiems stebint kraštą iš etnokosmomologijos muziejaus apžvalgos aikštelės (141 laiptelis) ir įkopus į Mindūnų apžvalgos bokštą (219 laiptelių).

Paskutinė kelionės kryptis buvo Vytautą Didįjį menantis Dubingių miestelis. Įvertinęs unikalią Asvejos ežero geografiją 1412–1413 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis pastatydino Dubingių pilį. 16 a. antroje pusėje ir 17 a. pradžioje Dubingiai buvo viena iš Radvilų rezidencijų, Dubingių kunigaikštystės centras. Mokiniai apžiūrėjo Radvilų pilies liekanas, išklausė istoriją  apie Barboros Radvilaitės  slapstymąsi šioje pilyje ir rašytojo J. Radvano poemos ,,Radviliada“ eiles, prie kapo atidavė pagarbą čia palaidotiems Radvilų giminės didžiavyriams.

Nors kelias namo ilgas, tačiau neprailgo. Kelionės metu namo analizavome kaip pasisekė įvykdyti integruotos dienos (astronomija, muzika, dailė, etnokultūra, lietuvių kalba, istorija, geografija, fizinis ugdymas) tikslus ir uždavinius, ar pasiteisino kelionės lūkesčiai.

 

Liaudies muzikos instrumentų šalyje

2022 m. lapkričio 15 d. II ir III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo „Sumanaus moksleivio akademijos“ verslumo klasės pirmame užsiėmime, kuris vyko Kaune.

Integruotos dienos užsiėmimai prasidėjo Kauno miesto muziejuje, tautinės muzikos skyriuje dalyvaujant šiuolaikiškoje bei interaktyvioje edukacijoje „Liaudies muzikos instrumentų šalyje“. Mokiniai ne tik apžiūrėjo unikalius senuosius lietuviškus muzikos instrumentus, bet ir išgirdo jų muzikos, pagrojo įvairių Lietuvos regionų senaisiais muzikos instrumentais, sudainavo sutartinių karaokę, išklausė postfolkloro atlikėjų įrašus.

Vėliau, kartu su Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniais, susipažino su VDU Žemės ūkio akademija, išsiaiškino, kokios profesijos geriausiai tinka mylintiems gamtą ir technologijas, dalyvavo praktinėse savęs pažinimo ir kūrybiškumo lavinimo veiklose.

 

Viekšnių gimnazijos mokytojai lankėsi VU Šiaulių akademijos STEAM centre

Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“, gimnazijos mokytojai tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“. Lapkričio 4 d. vyko II modulio edukacinė išvyka – seminaras ,,VU Šiaulių akademijos STEAM centro laboratorijose atliekamų eksperimentų metodologija ir integravimo galimybės į ugdymo procesą“.

Lektoriai: VU Šiaulių akademijos STEAM centro laboratorijos metodininkai dr. Ilona Kerienė ir Aidas Bertulis, laborantė Jurgita Virkutienė.

Akimirkos iš renginio.

 

Atnaujinome gimnazijos bibliotekos fondą

Dėka projekto „Kokybės krepšelis“ pastaraisiais metais atnaujinome gimnazijos bibliotekos fondą. Įsigijome  naujų, rekomenduojamų perskaityti bei naujų, populiarių šiuolaikinių autorių kūrinių už  daugiau nei 1150 eurų ir dar turime pinigėlių skaitmeninėms knygoms, kurias dar renkamės ir įsigysime vėliau. Labai tikimės, kad galėdami pasiūlyti gausybę naujų ir populiarių knygų, sulauksime daugiau skaitytojų gimnazijos bibliotekoje. Nauja paroda iš naujai gautų knygų jau sudomino bibliotekos lankytojus.

2022m. spalio 25 dieną gimnazijoje, mūsų kvietimu, lankėsi rašytojas, gamtininkas, keliautojas Selemonas Paltanavičius.

Rašytojas bendravo su gimnazijos mokiniais, pasakojo apie Lietuvos gyvūnus ir augaliją, pristatė savo parašytas knygas jauniesiems skaitytojams, taip pat buvo galimybė įsigyti naujų autoriaus knygelių. Labai džiaugiamės, galėdami mokinius supažindinti su talentingu bei charizmatišku autoriumi, bei jo nepaprastai įdomiai ir linksmai parašytomis knygelėmis. Po susitikimo gerbiamas S.Paltanavičius bendravo su vaikais, dalino autografus, fotografavosi su visais norinčiais. Susitikime sulaukėme ir moksleivių tėvelių, kas mus labai džiugina.

Gimnazijos bibliotekos vedėja  Audronė Rudienė

 

 Šiais mokslo metais ekonomikos  projektas ,, Dalinkimės“, skirtas tarptautinei kovos su skurdu  dienos paminėjimui.

Spalio 20 d. 40 ir 41  kabinetuose per pertraukas veikė  dalinimosi daiktais stotelės ,, Dėkui“. Visą savaitę iki projekto Ia ir Ib klasės mokiniai įdėjo daug paruošiamojo darbo – ėjo į klases, aiškino mokiniams, kodėl svarbu dalintis, rūšiavo, dėliojo daiktus, paruošė patalpas. Labai prisidėjo klasių auklėtojos, pradinių klasių mokytojos, ragindamos savo mokinius įsijungti į projektą.

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į projektą ir atnešė daug daiktų, kurie jiems nebereikalingi, tačiau kitam dar gali pasitarnauti. Tvarus vartojimas- tokia projekto idėja- suteik daiktui antrą gyvenimą, padaryk gerą darbą.  Kabinetuose buvo išdėlioti  rūbai avalynė, žaislai, kanceliarinės priemonės ir kiti daiktai, kuriuos mokiniai galėjo pasiimti tik už žodį AČIŪ.

Projektas pavyko: teigiamų emocijų patyrė ir tie kurie dovanojo, ir tie, kurie įsigijo .Ekonomikos pamokoje mokiniai įsivertino atliktą darbą, įvardijo, kokių naujų patirčių patyrė, organizuojant  ir vykdant šį projektą.

Dalia Knabikienė