GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI VYKO SEMINARAS

Balandžio 5 d. gimnazijoje vyko seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje mokinių mokymosi pasiekimams ir pažangai“. Lektorė – VU ŠA prof. dr. Aušra Kazlauskienė.

Bendruomenės nariai džiaugėsi galėję mokytis ir gilinti žinias bei įgūdžius.