Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins gimnazijos veiklos efektyvumą.

Mokiniai, panaudodami gautas priemones, jau dabar gali atlikti pasaulio pažinimo, biologijos, fizikos, chemijos laboratorinius darbus ne tik klasėje, bet ir kitose edukacinėse erdvėse.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/