Skirkite paramą mūsų gimnazijai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais 1 ar 2 % paramą skyrėte mūsų gimnazijai. Jūsų paaukoti 1860,4 Eur  panaudoti gimnazijos ugdymo aplinkos bei gerbūvio kūrimui. Dekoracijų kūrimui, prizams, padėkoms  ir dovanoms mokiniams švenčių metu panaudota– 889,61 Eur, gimnazijų asociacijos nario mokestis – 45,00 Eur. Mokinių kelionėms ( į varžybas, olimpiadas) panaudota 128,55 Eur, Už 352, 55 Eur nupirkti stulpai tvoros įrengimui, Olweus patyčių prevencijos programos vykdymui panaudota 352,55 Eur. Iš viso išleista per 2018 m. – 1765,71 Eur.

Likutis 2018-12-31 dienai – 94,72 Eur.

Šiais metais gimnazija minės gražų šimtmečio jubiliejų. Pati geriausia dovana – tai Jūsų parama, kuri padėtų  gimnazijos bendruomenei surengti gražią ir prasmingą šventę. Tikimės, jog ir šiais metais 1 ar 2 procentų paramą skirsite mūsų gimnazijai.

Viekšnių gimnazijos bendruomenės vardu
Direktorius Rimantas Gricius

Skiriant 2 procentus  pajamų mokesčio gimnazijai, reikia užpildyti FR0512 formą. Prašymo formą FR0512 v.2 galima rasti:
•    VMI tinklalapyje http://www.vmi.lt/formos/pdf/ FR0512.2v.pdf,
•    galima kreiptis į klasės vadovą
•    paramos formą FR0512 v.2 galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.
Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresais:  http://vmi.lt

Ant informacinio lapelio arba ant formos (FR0512) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS įrašyti)
1.    Asmens kodą…………………….. ………………………… ………..
2.    Vardą ir pavardę………………….. ………………………… ……..
3.    Gyvenamą vietą  ………………………… ……………………….
………………………… ………………………… ………………………… …

Galite nurodyti:
4.    Telefono nr………………………. ………………………… ………………
5.    Elektroninio pašto adresą…………………… …………………………
Paramos teikimo terminas: nuo 2018 metų pradžios iki 2018 metų gegužės 1 dienos.

GIMNAZIJOS  REKVIZITAI
Gavėjo tipas 2
Gavėjo identifikacinis numeris:190448495
Mokesčio dalies paskirtis ugdymo aplinkai
Mokesčio dalies dydis (procentai) – 2,00%