Metodinė taryba

2017-2018 m. m. metodinė taryba:

Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Puškoriutė – pirmininkė.

Nariai:

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Brigita Vaičiulien
Anglų kalbos vyr. mokytoja Sandra Valantinavičiūtė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Birutė Vėlavičienė
Tikybos vyr. mokytojas Paulius AurylA
Šokio mokytoja metodininkė Edita Venalienė
Matematikos mokytoja metodininkė Daiva Romutienė