Metodinė taryba

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Puškoriutė – pirmininkė

Nariai:

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Brigita Vaičiulienė
Rusų kalbos vyr. mokytoja Dalia Margytė
Pradinių klasių vyr. mokytoja Vanda Juozapavičienė
Istorijos mokytoja metodininkė Vijola Liachovienė
Technologijų mokytoja metodininkė Gitana Butkuvienė
Matematikos mokytoja metodininkė Daiva Romutienė