Paslaugos

I. PRAŠYMAI

Teikiamomis paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos piliečiai.

Viekšnių gimnazijoje asmenų prašymai ir skundai priimami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. nuostatomis, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Asmenų prašymai ir skundai tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus pateikiami Viekšnių gimnazijoje Viekšniuose, J. Basanavičiaus g. 1 (pagrindinio korpuso antrojo  aukšto sekretorės kabinete). Elektroninių ryšių priemonėmis prašymai teikiami elektroninio pašto adresu: rastine@vieksniug.lt

Asmenų aptarnavimo Viekšnių gimnazijoje darbo laikas:
Pirmadieniais – Penktadieniais  8.00–16.00 val.

II. PASLAUGŲ TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

DĖL SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS IR/AR NUOMAI UGDYMO ĮSTAIGOSE

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistema

III. Teikiamų paslaugų pavadinimai (nurodyti gimnazijos nuostatų II skyriuje)

Gimnazijos nuostatai