Misija, vizija, vertybės

GIMNAZIJOS VIZIJA

Viekšnių Gimnazija   – individualybės ir bendrystės galių siekianti gimnazija.

GIMNAZIJOS MISIJA

Demokratiniais principais veikianti, atvira, saugi, besimokanti bendruomenė, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, tenkinanti kiekvieno vaiko poreikius, nepriklausomai nuo to, kurioje seniūnijos teritorijoje ir kokioje šeimoje gyvena, garantuojanti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą,  priimtinus bei pageidaujamus ugdymo(si) rezultatus.

VERTYBĖS

Prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti gimnazija