Ekskursija į Šiaulius

Praeita visa savaitė buvo skirta matematikai: mokiniai sprendė galvosūkius; lankstė lankstinius; kūrė eiles ir piešė mandalas. 5-8 klasių mokiniai išbandė jėgas protmūšyje.

Kovo 16 dieną vykome į Šiaulių STEAM-s centrą, kur gabūs matematikai 5-7 klasių mokiniai dalyvavo praktinėje paskaitoje: Pusiausvyra: kūno ir širdies. Mokiniai matavosi pulsą, atliko judrius žaidimus ant specialių kilimėlių ir vėl matavosi pulsą, stebėjo kaip jis pasikeitė. Taip pat išsiaiškino, kur yra žmogaus pusiausvyros centras, kodėl negalime atsistoti nuo kėdės nepasvirę į priekį, kodėl sunkiau stovėti suglaudus kojas arba ant vienos kojos ir t.t.

Dar aplankė ir geležinkelio muziejų, kur mokiniai susipažino su garvežiu, sužinojo jo greitį, kuris siekė apie 35 km/h. Apžiūrėjo kaip traukiniai yra nugabenami į remonto dirbtuves. Susipažino su geležinkelininko profesija.

Ekskursija mokiniams labai patiko ir buvo įdomi.

 

 

 

Sporto studijos VDU

2023 m. vasario 21 d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedros atstovai ir krepšininkas Artūras Jomantas. III klasės gimnazistai sužinojo, kuo ypatingos mokymosi sąlygos VDU, kuo išskirtinės yra sporto studijos VDU, kokių dalykų mokosi studentai, mokydamiesi profesijų surištų su sportu.

Pamoka kitoje edukacinėje erdvėje

Vasario 21 dieną vyko pilietiškumo ir ugdymo karjerai integruota pamoka „Kaip veikia Mažeikių rajono savivaldybė?”  I-II klasių  mokiniai ir mokytoja Elena Piekiene susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės  meru V. Macevičiumi, mero pavaduotojais  S. Bernotiene ir P. Auryla, mero patarėju K. Bartkevičium.  Pokalbio metu mokiniai išsiaiškino, kokį išsilavinimą ir kokią profesiją reikia įgyti norint tapti politiku, sužinojo apie  savivaldos veiklą, išsiaiškino, kaip veikia vieno langelio principas. Mokiniams buvo atsakyta į visus pateiktus klausimus.

 

 

Kaip tapti policijos pareigūnu?

Vasario 10 d. I klasės gimnazistai susitiko su Mažeikių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja, bendruomenės pareigūne Audrone Jurdonaite. Mokiniai sužinojo, kokie reikalavimai keliami policijos pareigūnams, kur galima įgyti policijos pareigūno išsilavinimą, kokia policijos pareigūno kasdienybė, aiškinosi apie nepilnamečių atsakomybę ir pan.

Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje

III klasės gimnazistai sausio 17 d., IV klasės gimnazistai sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 metu įkurtų Regioninių karjeros centrų karjeros specialistės Vitalijos Stasiulienės koordinuojamoje profesinio orientavimo veikloje susipažįstant su profesijomis Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademijoje.