Projektas „Empowering Girls“

2023 m. gegužės 15 d. gimnazijoje lankėsi buvusi mokinė Nijolė Steponkutė,  kuri mokiniams papasakojo į ką verta atsižvelgti renkantis karjeros kelią ir pasidalino savo sėkmės istorija. Nijolė Steponkutė 1990 m. Lietuvoje surengė aktyvią moterų konferenciją, kurioje buvo kalbama apie šalies laisvę ir atsakomybę už jos ateitį, ir nusiuntė sveikinimo telegramą Sąjūdžio judėjimui. Ši iniciatyva paskatino įkurti Lietuvos moterų draugiją, N. Steponkutė vėliau tapo Tarptautinio moterų aljanso ir Pasaulio moterų tarybos nare. Ji vadovavo 15-os projektų, kuriuos finansavo įvairūs tarptautiniai fondai, tarp jų Heinricho Böllio fondas (Vokietija), MATRA fondas (Nyderlandai), Olofo Palme fondas (Švedija), organizavimui ir įgyvendinimui. Ji taip pat įsteigė Moterų konsultacinį centrą, kuris teikė nemokamas psichologines, teisines ir kompiuterinio raštingumo paslaugas, rengė seminarus, praktinius užsiėmimus ir konferencijas. N. Steponkutės vadovavimas reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos moterų draugijos plėtros ir moterų teisių puoselėjimo Lietuvoje. Taip pat, per 20 metų N. Steponkutė dalyvauja Lietuvos žurnalistų sąjungos veikloje. Nuo 2015 m. iki šiol yra Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių klubo viceprezidentė.

 

GIMNAZIJOJE VYKO RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „INTEGRUOTO STEAM MOKYMO ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“

Viekšnių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Gimnazijos bendruomenė baigė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“.

Balandžio 28 d. vyko VIII modulio baigiamasis renginys – respublikinė konferencija ,,Integruoto STEAM mokymo organizavimo kompetencijų tobulinimas“, kurioje dalyvavo 71 mokytojas iš 5 respublikos rajonų. Po nuotaikingo Viekšnių gimnazijos 1b ir 3a klasių mokinių sveikinimo (mokinius ruošė mokytojos H.Kateivienė ir V.Gurskienė) prasidėjo konferencijos dalyvių darbas sekcijose. Kol mokytojai klausė Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentės Rigondos Skorulskienės pranešimo ,,Kodėl STEAM ugdymas yra labai svarbus?“, mokiniai vykdė interaktyvią veiklą ,,Tipu tapu Viekšnių gatvelėmis“. Jos metu susipažino su aviacijos pradininko Lietuvoje A.Griškevičiaus sukurtu garlėkio maketu, architektūros paminklu – senuoju Viekšnių vandens malūnu. Jo istoriją papasakojo malūnininko duktė.  Mokiniai nepabijojo pabendrauti su ten gyvenančiu velniuku (ir koks gi malūnas be kipšiuko?) bei įsitraukti į linksmus žaidimus. Kita įdomi istorija nuvedė mokinius prie Juodojo (Meilės)  akmens Žibikų pušyne.

Po arbatos pertraukos gimnazijoje, darbas tęsėsi  3 sekcijose: pradinių klasių, vyresniųjų klasių mokinių ir mokytojų. Pradinių klasių sekcijoje buvo pristatyti 5 mokinių tiriamieji darbai. Mokiniai atvyko iš Mažeikių r. ,,Žiburėlio“ pradinės mokyklos, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Akmenės r. Ventos gimnazijos, Viekšnių gimnazijos. Vyresniųjų klasių sekcijoje buvo pristatyti 6 tiriamieji darbai . Pristatymus darė Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, Viekšnių gimnazijos mokiniai. Klausimų gausa pranešėjams liudijo, kad darbai buvo įdomūs ir aktualūs. Pasidalinimas patirtimi ir pasiektais rezultatais džiugino pranešėjus ir žinoma, mokiniams padėjusius mokytojus.

Mokytojai savo darbo sekcijoje išklausė 9 pranešimus:

1.      VšĮ “Robotikos akademija” Vakarų Lietuvos regiono vadovė Alina Gaudutienė „ROBOTIKA- ateities PROfesija? Kaip tapti joje PRO“;

2.      Mažeikių lopšelis – darželis „Linelis“ Rita Viskantienė „Ir mažos rankelės saugo Žemę“;

3.      Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija Angėlė Kazlauskienė, Roma Rudienė „STEAM stovykloje“;

4.      Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija „Netradicinės mokymo(si) galimybės mokykloje“;

5.      Kauno Senamiesčio progimnazija Justina Mieželė „Kartojimas – mokslų motina?“;

6.      Mažeikių r. Viekšnių gimnazija Sandra Valantinavičiūtė  “Interaktyvių priemonių naudojimas anglų kalbos pamokose”;

7.      Mažeikių Pavasario progimazija Ramutė Januševičienė ir Rita Sabaliauskienė „STEAM veiklos matematikos- technologijų pamokose“;

8.      Mažeikių r. Viekšnių gimnazija Gitana Butkuvienė „Technologijų ir STEAM dalykų integracija“;

9.      Mažeikių r. Viekšnių gimnazija Dalia Knabikienė ,,STEAM patyrimininė veikla etikoje, ekonomikoje“.

Mokiniai, anksčiau baigę darbą savo sekcijose neliūdėjo, savo žinias ir gebėjimus išbandė robotikos užsiėmime.

Po informacinių technologijų mokytojo V.Motuzo konferencijos apibendrinimo ir refleksijos, mokytojai, prieš išvykdami namo, pasimatavo savo emocinę temperatūrą  EMOMETRU.

Tikimės, kad konferencija buvo naudinga tiek mokiniams, tiek mokytojams. Pasidalinta patirtis padės generuoti naujas idėjas, taps stimulu naujiems ieškojimams ir naujų kompetencijų įgijimui.

Dėkojame visiems konferencijos dalyviams!

 

 

 

Kūrybinės dirbtuvės „Funkcionalusis maisto produktas“

2023 m. gegužės 4 d. IIab ir IIIab klasių penkiolika mokinių ir chemijos mokytoja Rasa Dauginaitė-Vilkienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Birutė Raudonienė apsilankė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Kūrybinių dirbtuvių metu  mokiniai sužinojo kas yra funkcionalusis maistas, pagamino funkcionalų maisto produktą (sausainius), nustatė vitamino C kiekį pagamintame maisto produkte, įvertino pagaminto maisto produkto funkcionalumą ir juslines savybes, apsilankė Juslinės analizės mokslo laboratorijoje bei atliko praktinį darbą nustatydami jogurto juslines savybes.

Pažintis su agrosektoriaus lyderiais

2023 m. balandžio 21 d. gimnazijoje vyko projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ ketvirtasis užsiėmimas. I-III klasių mokiniai susitiko su VDU Žemės ūkio akademijos atstove marketingo koordinatore Deimena Montvydaite ir Agrokoncerno verslo atstove personalo vadove Rasa Šakauskiene. Mokiniai išgirdo apie Agrokoncerno įmonių grupės veiklą, reikalingas profesijas, apie darbo perspektyvas ir galimybes, apie VDU ŽŪA  studijų programas. Viešnios perteikė savo gerąją patirtį ir atsakė į aktualiausius klausimus.

Edukacinės-profesinio orientavimo išvykos į AB „Orlen Lietuva“ aptarimas

2023 m. kovo 23 d.  Ia mokinių klasės valandėlėje lankėsi Mažeikių regioninio karjeros centro konsultantė AISTĖ GURECKĖ. Vyko edukacinės-profesinio orientavimo išvykos į AB „Orlen Lietuva“ aptarimas. Mokiniai po apsilankymo gamykloje savo įspūdžius aprašė rainiuose, kuriuos pateikė regioniniam karjeros centrui. Klasės valandėlės metu padėkos raštu ir asmenine dovanėle buvo apdovanota 1-os vietos laimėtoja Ia klasės mokinė Samanta Balytė, kuri rašė rašinį “Diena naftos gamykloje”.

 

“STEAM IŠŠŪKIS 2023”

2023 m.  kovo 22 d. 8, I, II klasių mokiniai dalyvavo “STEAM IŠŠŪKYJE 2023” Telšiuose. Mokiniai klausėsi paskaitų apie STEAM esmę, šampūnus, augalų komunikavimą chemine kalba, STEAM iššūkiuose gaudė dažnį, pasijuto ultravioleto detektyvais, sodino sėklas, paleontologinėje ekspedicijoje ieškojo dinozaurų. Mokytojai įtvirtino žinias apie eksperimentą.

 

Išvyka į AB „Orlen Lietuva“

2023 m. kovo mėn. 21 d. Ia klasės mokiniai su klasės vadove Greta Antanavičiūte dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 metu įkurtų Regioninių karjeros centrų karjeros specialistės Vitalijos Stasiulienės koordinuojamoje profesinio orientavimo veikloje susipažįstant su inžinieriaus, technologinių įrenginių operatoriaus profesija/profesijomis AB „Orlen Lietuva“.

 

Žemės/Karjeros diena gimnazijoje

2023 m. kovo 20 d. gimnazijoje vyko Žemės/karjeros diena „Žmogus ir Žemė“.  Diena buvo kupina įvairių veiklų. Į pamokas mokinius kvietė IIIa klasės mokinys Domantas su  nuotaikinga muzika ir priminimu, kodėl mums svarbi Žemės diena. Mokiniai žiūrėjo ir aptarė dokumentinius filmus gamtosauginėmis temomis, klausė KTU paskaitų apie maisto švaistymą, medžiagų srautus gamtoje ir visuomenėje, technologijas, leidžiančias išsaugoti tvarią gamtą, dalyvavo naujienų portalo lrytas.lt virtualioje studijų mugėje, protų kovose. Šokio mokytoja Edita Venalienė  organizavo nuotaikingą pamoką visų klasių mokiniams „Žmogus ir Žemė – muzikos ir šokio ritmu“. Technologijų mokytojas Algirdas Žalys antro aukšto fojė organizavo kūrybinių darbų parodą „Laivai ir jūra“. 6b klasė su mokytojomis Sandra Valantinavičiūte ir Neringa Šlauste vyko į Juodeikių pušyną ir atliko integruotas anglų ir lietuvių kalbos užduotis ir įamžino atbundančio pavasario ženklus. 5a klasės mokiniai vadovaujami technologijų mokytojos Gitanos Butkuvienės  dalyvavo respublikiniame 5–8 klasių mokinių ekologinių projektų konkurse „Šiukšlė – nešiukšlė“. Chemijos mokytoja Rasa Dauginaitė-Vilkienė rajono mokyklų aštuntokams organizavo integruotą gamtos mokslų renginį „BIOFICH“.

Ekskursija į Šiaulius

Praeita visa savaitė buvo skirta matematikai: mokiniai sprendė galvosūkius; lankstė lankstinius; kūrė eiles ir piešė mandalas. 5-8 klasių mokiniai išbandė jėgas protmūšyje.

Kovo 16 dieną vykome į Šiaulių STEAM-s centrą, kur gabūs matematikai 5-7 klasių mokiniai dalyvavo praktinėje paskaitoje: Pusiausvyra: kūno ir širdies. Mokiniai matavosi pulsą, atliko judrius žaidimus ant specialių kilimėlių ir vėl matavosi pulsą, stebėjo kaip jis pasikeitė. Taip pat išsiaiškino, kur yra žmogaus pusiausvyros centras, kodėl negalime atsistoti nuo kėdės nepasvirę į priekį, kodėl sunkiau stovėti suglaudus kojas arba ant vienos kojos ir t.t.

Dar aplankė ir geležinkelio muziejų, kur mokiniai susipažino su garvežiu, sužinojo jo greitį, kuris siekė apie 35 km/h. Apžiūrėjo kaip traukiniai yra nugabenami į remonto dirbtuves. Susipažino su geležinkelininko profesija.

Ekskursija mokiniams labai patiko ir buvo įdomi.

 

 

 

Sporto studijos VDU

2023 m. vasario 21 d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedros atstovai ir krepšininkas Artūras Jomantas. III klasės gimnazistai sužinojo, kuo ypatingos mokymosi sąlygos VDU, kuo išskirtinės yra sporto studijos VDU, kokių dalykų mokosi studentai, mokydamiesi profesijų surištų su sportu.