Išvyka į AB „Orlen Lietuva“

2023 m. kovo mėn. 21 d. Ia klasės mokiniai su klasės vadove Greta Antanavičiūte dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 metu įkurtų Regioninių karjeros centrų karjeros specialistės Vitalijos Stasiulienės koordinuojamoje profesinio orientavimo veikloje susipažįstant su inžinieriaus, technologinių įrenginių operatoriaus profesija/profesijomis AB „Orlen Lietuva“.

 

Žemės/Karjeros diena gimnazijoje

2023 m. kovo 20 d. gimnazijoje vyko Žemės/karjeros diena „Žmogus ir Žemė“.  Diena buvo kupina įvairių veiklų. Į pamokas mokinius kvietė IIIa klasės mokinys Domantas su  nuotaikinga muzika ir priminimu, kodėl mums svarbi Žemės diena. Mokiniai žiūrėjo ir aptarė dokumentinius filmus gamtosauginėmis temomis, klausė KTU paskaitų apie maisto švaistymą, medžiagų srautus gamtoje ir visuomenėje, technologijas, leidžiančias išsaugoti tvarią gamtą, dalyvavo naujienų portalo lrytas.lt virtualioje studijų mugėje, protų kovose. Šokio mokytoja Edita Venalienė  organizavo nuotaikingą pamoką visų klasių mokiniams „Žmogus ir Žemė – muzikos ir šokio ritmu“. Technologijų mokytojas Algirdas Žalys antro aukšto fojė organizavo kūrybinių darbų parodą „Laivai ir jūra“. 6b klasė su mokytojomis Sandra Valantinavičiūte ir Neringa Šlauste vyko į Juodeikių pušyną ir atliko integruotas anglų ir lietuvių kalbos užduotis ir įamžino atbundančio pavasario ženklus. 5a klasės mokiniai vadovaujami technologijų mokytojos Gitanos Butkuvienės  dalyvavo respublikiniame 5–8 klasių mokinių ekologinių projektų konkurse „Šiukšlė – nešiukšlė“. Chemijos mokytoja Rasa Dauginaitė-Vilkienė rajono mokyklų aštuntokams organizavo integruotą gamtos mokslų renginį „BIOFICH“.

Ekskursija į Šiaulius

Praeita visa savaitė buvo skirta matematikai: mokiniai sprendė galvosūkius; lankstė lankstinius; kūrė eiles ir piešė mandalas. 5-8 klasių mokiniai išbandė jėgas protmūšyje.

Kovo 16 dieną vykome į Šiaulių STEAM-s centrą, kur gabūs matematikai 5-7 klasių mokiniai dalyvavo praktinėje paskaitoje: Pusiausvyra: kūno ir širdies. Mokiniai matavosi pulsą, atliko judrius žaidimus ant specialių kilimėlių ir vėl matavosi pulsą, stebėjo kaip jis pasikeitė. Taip pat išsiaiškino, kur yra žmogaus pusiausvyros centras, kodėl negalime atsistoti nuo kėdės nepasvirę į priekį, kodėl sunkiau stovėti suglaudus kojas arba ant vienos kojos ir t.t.

Dar aplankė ir geležinkelio muziejų, kur mokiniai susipažino su garvežiu, sužinojo jo greitį, kuris siekė apie 35 km/h. Apžiūrėjo kaip traukiniai yra nugabenami į remonto dirbtuves. Susipažino su geležinkelininko profesija.

Ekskursija mokiniams labai patiko ir buvo įdomi.

 

 

 

Sporto studijos VDU

2023 m. vasario 21 d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedros atstovai ir krepšininkas Artūras Jomantas. III klasės gimnazistai sužinojo, kuo ypatingos mokymosi sąlygos VDU, kuo išskirtinės yra sporto studijos VDU, kokių dalykų mokosi studentai, mokydamiesi profesijų surištų su sportu.

Pamoka kitoje edukacinėje erdvėje

Vasario 21 dieną vyko pilietiškumo ir ugdymo karjerai integruota pamoka „Kaip veikia Mažeikių rajono savivaldybė?”  I-II klasių  mokiniai ir mokytoja Elena Piekiene susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės  meru V. Macevičiumi, mero pavaduotojais  S. Bernotiene ir P. Auryla, mero patarėju K. Bartkevičium.  Pokalbio metu mokiniai išsiaiškino, kokį išsilavinimą ir kokią profesiją reikia įgyti norint tapti politiku, sužinojo apie  savivaldos veiklą, išsiaiškino, kaip veikia vieno langelio principas. Mokiniams buvo atsakyta į visus pateiktus klausimus.

 

 

Kaip tapti policijos pareigūnu?

Vasario 10 d. I klasės gimnazistai susitiko su Mažeikių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja, bendruomenės pareigūne Audrone Jurdonaite. Mokiniai sužinojo, kokie reikalavimai keliami policijos pareigūnams, kur galima įgyti policijos pareigūno išsilavinimą, kokia policijos pareigūno kasdienybė, aiškinosi apie nepilnamečių atsakomybę ir pan.

Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje

III klasės gimnazistai sausio 17 d., IV klasės gimnazistai sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 metu įkurtų Regioninių karjeros centrų karjeros specialistės Vitalijos Stasiulienės koordinuojamoje profesinio orientavimo veikloje susipažįstant su profesijomis Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademijoje.