Integruotas technologijų, matematikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, lietuvių kalbos pamokinis projektas ,,Kalėdinis namelis“

Patyriminis mokymas – tai seniausia edukacijos forma. Tai mokymasis veikloje. Praktinis patyrimas yra vienas geriausių mokymosi būdų, kai mokiniai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų.

Šiai mokymosi formai daug dėmesio gimnazijoje skiriama vykdant projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklas. Viena iš jų – integruotas technologijų, matematikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, lietuvių kalbos pamokinis projektas ,,Kalėdinis namelis“.

Šių dalykų pamokose lapkričio mėnesį mokiniai rinko žinias, informaciją apie kalėdinio namelio prasmę švenčių metu, atsiradimo vietą ir istoriją, kūrė eilėraščius, kalėdinius atvirukus , pagal matematikos pamokose  nubraižytus brėžinius, kepė meduolinius  kalėdinius namelius.

Gruodžio 14 d. visi projekto dalyviai,  5-8 klasių mokiniai, susirinko aktų salėje ir pristatė savo veiklas, pasidžiaugė pasiektais rezultatais, papasakojo, ko naujo išmoko.  5-6 klasių mokiniai skaitė savo kurtus eilėraščius, skambėjo kalėdinės giesmės, protmūšio metu klasės sužinojo daug įdomių faktų apie kalėdines tradicijas.

Renginio pabaigoje kiekviena klasė gavo dovanų –  po kvapnų, gražiai dekoruotą, skanų meduolinį namelį.

Darbo pristatymas

 

Pridėti failai