Edukacinė patyriminė kelionė gimnazijos pažangiausiems mokiniams ,,Pažink visatą ir Aukštaitijos kraštą“

Mokymasis yra aktyvus kuriamasis procesas. Tai reiškia, kad mokinys turi būti paskatintas ir įtrauktas pats pažinti dalykus, procesus ar reiškinius, pats išsiugdyti reikalingus gebėjimus.

Gimnazija, dalyvaudama ,,Kokybės krepšelio“ projekte, skatina  mokinius mokytis drauge tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, patiriant naujus nuotykius. Lapkričio 23 d. buvo organizuota patyriminė edukacinė išvyka ,,Pažink visatą ir Aukštaitijos kraštą“. 46  8- IV klasių mokiniai ir keturios lydinčios mokytojos aplankė Molėtų etnokosmologijos muziejaus naująją ekspoziciją. Kosmoso galybė visada traukė žmogaus žvilgsnį, įkvėpė tokius didžius menininkus kaip M. K. Čiurlionis.  Jo begalybė sužavėjo ir mokinius: Paukščių takas, žvaigždynai, planetos,  juodosios skylės, galaktikos, gravitacija, didžiausi – mažiausi dydžiai, atstumai visatoje, laiko begalybė, lietuvių mokslininkų, lakūnų – kosmonautų  pasiekimai kosmoso tyrinėjime. Stebint vizualizacijas galima lengviau suprasti žmogaus ir žmonijos ryšį su Kosminiu pasauliu, mus supančia aplinka.

Kelionė tęsėsi, susipažįstant su Molėtų kraštu, kurio grožio ir savitumo nepajėgė užmaskuoti net iškritęs pirmasis sniegas. Ežerų, miškų, kalvų mozaika patiko visiems stebint kraštą iš etnokosmomologijos muziejaus apžvalgos aikštelės (141 laiptelis) ir įkopus į Mindūnų apžvalgos bokštą (219 laiptelių).

Paskutinė kelionės kryptis buvo Vytautą Didįjį menantis Dubingių miestelis. Įvertinęs unikalią Asvejos ežero geografiją 1412–1413 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis pastatydino Dubingių pilį. 16 a. antroje pusėje ir 17 a. pradžioje Dubingiai buvo viena iš Radvilų rezidencijų, Dubingių kunigaikštystės centras. Mokiniai apžiūrėjo Radvilų pilies liekanas, išklausė istoriją  apie Barboros Radvilaitės  slapstymąsi šioje pilyje ir rašytojo J. Radvano poemos ,,Radviliada“ eiles, prie kapo atidavė pagarbą čia palaidotiems Radvilų giminės didžiavyriams.

Nors kelias namo ilgas, tačiau neprailgo. Kelionės metu namo analizavome kaip pasisekė įvykdyti integruotos dienos (astronomija, muzika, dailė, etnokultūra, lietuvių kalba, istorija, geografija, fizinis ugdymas) tikslus ir uždavinius, ar pasiteisino kelionės lūkesčiai.