Liaudies muzikos instrumentų šalyje

2022 m. lapkričio 15 d. II ir III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo „Sumanaus moksleivio akademijos“ verslumo klasės pirmame užsiėmime, kuris vyko Kaune.

Integruotos dienos užsiėmimai prasidėjo Kauno miesto muziejuje, tautinės muzikos skyriuje dalyvaujant šiuolaikiškoje bei interaktyvioje edukacijoje „Liaudies muzikos instrumentų šalyje“. Mokiniai ne tik apžiūrėjo unikalius senuosius lietuviškus muzikos instrumentus, bet ir išgirdo jų muzikos, pagrojo įvairių Lietuvos regionų senaisiais muzikos instrumentais, sudainavo sutartinių karaokę, išklausė postfolkloro atlikėjų įrašus.

Vėliau, kartu su Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniais, susipažino su VDU Žemės ūkio akademija, išsiaiškino, kokios profesijos geriausiai tinka mylintiems gamtą ir technologijas, dalyvavo praktinėse savęs pažinimo ir kūrybiškumo lavinimo veiklose.

 

Viekšnių gimnazijos mokytojai lankėsi VU Šiaulių akademijos STEAM centre

Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“, gimnazijos mokytojai tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“. Lapkričio 4 d. vyko II modulio edukacinė išvyka – seminaras ,,VU Šiaulių akademijos STEAM centro laboratorijose atliekamų eksperimentų metodologija ir integravimo galimybės į ugdymo procesą“.

Lektoriai: VU Šiaulių akademijos STEAM centro laboratorijos metodininkai dr. Ilona Kerienė ir Aidas Bertulis, laborantė Jurgita Virkutienė.

Akimirkos iš renginio.

 

Atnaujinome gimnazijos bibliotekos fondą

Dėka projekto „Kokybės krepšelis“ pastaraisiais metais atnaujinome gimnazijos bibliotekos fondą. Įsigijome  naujų, rekomenduojamų perskaityti bei naujų, populiarių šiuolaikinių autorių kūrinių už  daugiau nei 1150 eurų ir dar turime pinigėlių skaitmeninėms knygoms, kurias dar renkamės ir įsigysime vėliau. Labai tikimės, kad galėdami pasiūlyti gausybę naujų ir populiarių knygų, sulauksime daugiau skaitytojų gimnazijos bibliotekoje. Nauja paroda iš naujai gautų knygų jau sudomino bibliotekos lankytojus.

2022m. spalio 25 dieną gimnazijoje, mūsų kvietimu, lankėsi rašytojas, gamtininkas, keliautojas Selemonas Paltanavičius.

Rašytojas bendravo su gimnazijos mokiniais, pasakojo apie Lietuvos gyvūnus ir augaliją, pristatė savo parašytas knygas jauniesiems skaitytojams, taip pat buvo galimybė įsigyti naujų autoriaus knygelių. Labai džiaugiamės, galėdami mokinius supažindinti su talentingu bei charizmatišku autoriumi, bei jo nepaprastai įdomiai ir linksmai parašytomis knygelėmis. Po susitikimo gerbiamas S.Paltanavičius bendravo su vaikais, dalino autografus, fotografavosi su visais norinčiais. Susitikime sulaukėme ir moksleivių tėvelių, kas mus labai džiugina.

Gimnazijos bibliotekos vedėja  Audronė Rudienė

 

Integruota chemijos – technologijų pamoka

2022 spalio 25 d. 8a klasėje vyko integruota chemijos – technologijų pamoka „Mišinių išskirstymo būdų pritaikymas gaunant hidrolatus“. Pamokos metu mokiniai susipažino su vaistažolių savybėmis, distiliavimo proceso eiga ir dirbdami grupėmis apibendrino gautą informaciją. Pamoką vedė chemijos ir technologijų mokytojos Rasa Vilkienė, Gitana Butkuvienė.

 Šiais mokslo metais ekonomikos  projektas ,, Dalinkimės“, skirtas tarptautinei kovos su skurdu  dienos paminėjimui.

Spalio 20 d. 40 ir 41  kabinetuose per pertraukas veikė  dalinimosi daiktais stotelės ,, Dėkui“. Visą savaitę iki projekto Ia ir Ib klasės mokiniai įdėjo daug paruošiamojo darbo – ėjo į klases, aiškino mokiniams, kodėl svarbu dalintis, rūšiavo, dėliojo daiktus, paruošė patalpas. Labai prisidėjo klasių auklėtojos, pradinių klasių mokytojos, ragindamos savo mokinius įsijungti į projektą.

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į projektą ir atnešė daug daiktų, kurie jiems nebereikalingi, tačiau kitam dar gali pasitarnauti. Tvarus vartojimas- tokia projekto idėja- suteik daiktui antrą gyvenimą, padaryk gerą darbą.  Kabinetuose buvo išdėlioti  rūbai avalynė, žaislai, kanceliarinės priemonės ir kiti daiktai, kuriuos mokiniai galėjo pasiimti tik už žodį AČIŪ.

Projektas pavyko: teigiamų emocijų patyrė ir tie kurie dovanojo, ir tie, kurie įsigijo .Ekonomikos pamokoje mokiniai įsivertino atliktą darbą, įvardijo, kokių naujų patirčių patyrė, organizuojant  ir vykdant šį projektą.

Dalia Knabikienė

Verslo diena gimnazijoje (2022-05-27)

Ia klasės mokiniai kartu su ekonomikos mokytoja organizavo verslo dieną. Tikslas : Pritaikyti praktikoje teorines  verslo organizavimo  žinias organizuojant dvi kavines. 40 ir 41 kabinetuose   buvo įrengtos kavinės, kuriose per pertraukas gausiai lankėsi mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. Kavinės steigėjai konkuravo tarpusavyje tiek meniu, tiek aptarnavimo kultūra, tiek pramogomis. Visi buvo labai patenkinti. Mokiniai  per ekonomikos pamoką aptarė rezultatus, patirtis, įsivertino kiekvieno indėlį. Tokios patirtys sustiprina mokinių mokymosi  motyvaciją, žingeidumą.

Dalia Knabikienė

Ilgalaikis integruotas tiriamasis projektas, skirtas Žemės dienai

2022 m. kovo 18 d. gimnazijoje buvo įgyvendintas ilgalaikis integruotas tiriamasis projektas, skirtas Žemės dienai, kurį organizavo gamtos mokslų mokytojai. Mokinius ir mokytojus su Žemės diena sveikino ir į užsiėmimus kvietė miško gyventojai. Visą dieną mokinių laukė įvairios veiklos: 5-IV klasių mokiniai dalyvavo protų mankštoje mėgindami atsakyti į klausimus apie gamtosaugą ir Žemės dieną, mokėsi atpažinti paukščius pagal čiulbėjimą, piešė piešinių trilogiją „Oras, Žemė, vanduo“, kuriais perteikė žinią, kad vertėtų nuveikti kažką, kas primintų mums, kiek džiaugsmo mums suteikia gamta ir kodėl vertėtų ją saugoti, žiūrėjo ir analizavo filmą „Žemė – mūsų namai“, bei dalyvavo interaktyvioje kelionėje – žaidime “Miestan būdavo eini…”, pagal programėlę Actionbound. Kelionės – žaidimo metu tyrinėjo Viekšnių miesto gamtos objektus, mokėsi orientuotis bei išgyventi gamtoje. IIa klasės mokiniai atliko praktinius darbus Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate „Kimino gyvenimas“.