Viekšnių gimnazijos mokytojai lankėsi VU Šiaulių akademijos STEAM centre

Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“, gimnazijos mokytojai tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“. Lapkričio 4 d. vyko II modulio edukacinė išvyka – seminaras ,,VU Šiaulių akademijos STEAM centro laboratorijose atliekamų eksperimentų metodologija ir integravimo galimybės į ugdymo procesą“.

Lektoriai: VU Šiaulių akademijos STEAM centro laboratorijos metodininkai dr. Ilona Kerienė ir Aidas Bertulis, laborantė Jurgita Virkutienė.

Akimirkos iš renginio.