GIMNAZIJOJE VYKO GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

2022 m. gruodžio 15 d. gimnazijoje vyko pirmoji, o 2023 m. vasario 15 d. – antroji metodinė diena, kurioje dalyvavo Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazijos ir Viekšnių gimnazijos mokytojai. Metodinių dienų tikslas: pasidalinti metodinėmis įžvalgomis, projektų įvairove, gerąja darbo patirtimi, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais organizuojant ir plėtojant patirtinį ir STEAM ugdymą.

Pirmojoje metodinėje dienoje pranešimus skaitė ir savo patirtimi apie patirtinį mokymą(si) dalijosi Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Irena Joneikienė ir biologijos mokytoja metodininkė Virginija Katkuvienė, Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Aurelija Kasputytė, Viekšnių gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Daiva Romutienė, chemijos mokytoja metodininkė Rasa Dauginaitė-Vilkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė. Mokytojai galėjo pabūti mokiniais dalyvaudami praktinėje veikloje „Mokymas(sis) stotelių metodu“.

Antroji metodinė diena buvo skirta STEAM ugdymui. Viekšnių gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Vanda Juozapavičienė pasidalino patirtimi apie pradinukų STEAM įgūdžių ugdymo galimybes neformaliajame švietime, chemijos mokytoja metodininkė Rasa Dauginaitė-Vilkienė kalbėjo apie STEAM atradimus ir iššūkius, fizikos mokytojas ekspertas Narimantas Žalys pateikė rekomendacijų ir įžvalgų  apie STEAM pamokos vertybių sistemos formavimą.

Visų trijų gimnazijų bendruomenių nariai džiaugėsi galėję mokytis ir dalintis žiniomis.

Akimirkos iš metodinių dienų.