VIEKŠNIŲ GIMNZIJOS BENDRUOMENĖ LANKĖSI PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE IR KLAIPĖDOS RAJONO DOVILŲ PAGRINDĖJE MOKYKLOJE

Viekšnių gimnazijos bendruomenė tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvių, aktyvinančių mokymo(si) metodų taikymas, atsižvelgiant į mokinius: STEAM ir patyriminis ugdymas(is)“.

Gruodžio 9 d. vyko III modulio edukacinė išvyka – seminaras ,,Tinkamų ugdymo(si) sąlygų sudarymas įvairių poreikių mokiniams: Plungės specialiojo ugdymo centro, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos ir Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos gerosios patirtys“.

Viekšnių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Programos vadovė – Viekšnių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Raudonienė.

Lektoriai: Plungės Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Vičienė, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis ir spec. pedadogė metodininkė Svaja Simenauskė.