GIMNAZIJOJE VYKO GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

2022 m. gruodžio 15 d. gimnazijoje vyko pirmoji, o 2023 m. vasario 15 d. – antroji metodinė diena, kurioje dalyvavo Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazijos ir Viekšnių gimnazijos mokytojai. Metodinių dienų tikslas: pasidalinti metodinėmis įžvalgomis, projektų įvairove, gerąja darbo patirtimi, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais organizuojant ir plėtojant patirtinį ir STEAM ugdymą.

Pirmojoje metodinėje dienoje pranešimus skaitė ir savo patirtimi apie patirtinį mokymą(si) dalijosi Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Irena Joneikienė ir biologijos mokytoja metodininkė Virginija Katkuvienė, Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Aurelija Kasputytė, Viekšnių gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Daiva Romutienė, chemijos mokytoja metodininkė Rasa Dauginaitė-Vilkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė. Mokytojai galėjo pabūti mokiniais dalyvaudami praktinėje veikloje „Mokymas(sis) stotelių metodu“.

Antroji metodinė diena buvo skirta STEAM ugdymui. Viekšnių gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Vanda Juozapavičienė pasidalino patirtimi apie pradinukų STEAM įgūdžių ugdymo galimybes neformaliajame švietime, chemijos mokytoja metodininkė Rasa Dauginaitė-Vilkienė kalbėjo apie STEAM atradimus ir iššūkius, fizikos mokytojas ekspertas Narimantas Žalys pateikė rekomendacijų ir įžvalgų  apie STEAM pamokos vertybių sistemos formavimą.

Visų trijų gimnazijų bendruomenių nariai džiaugėsi galėję mokytis ir dalintis žiniomis.

Akimirkos iš metodinių dienų.

 

Užgavėnės – linksmiausia vaikų šventė.

Pagilinti savo žinias apie tai, kaip švenčiamos Užgavėnės Žemaitijoje, 3b klasės mokiniai vasario 10d. vyko į Tradicinių  amatų centro Platelių dvaro sodybą. Ten vykdė įvairias etnokultūros, papročių pažinimo ir susipažinimo su kulinariniu žemaičių paveldu edukacines veiklas. Edukacinių užsiėmimų metu kepė senoviniu būdu čirvinius „Bado“ blynus, gaminosi Užgavėnių kaukes, kalbėjo žemaičių tarme. Užgavėnių dieną įgytas žinias trečiokai pritaikė praktiškai. Pasiskirstę grupėmis prisikepė įvairių rūšių blynų, žaidė žaidimus ir žiemą varė ne tik iš kiemo, todėl grįžo apdovanoti. Gera, kai gimnazija kvepia blynais ir jautiesi čia, kaip namuose.

Vasario 21 dieną gimnazijoje lankėsi merginų fizinio aktyvumo ir savirealizacijos sporte projekto „Stipresnė AŠ“ atstovai. Profesorius Albertas Skurvydas merginoms vedė paskaitą „Aktyvi. Sveika. Laiminga“. Renginio dalyvės sužinojo daug naudingos informacijos, kuri motyvuos sportuoti. Išklausiusios paskaitą, merginos turėjo puikią galimybę praktiškai pasimokyti krepšinio technikos subtilybių.

Bendra projekto „ Stipresnė AŠ“ idėja: moksliškai patvirtintais ir metodiškai patikrintais metodais motyvuoti mokyklinio amžiaus merginas pozityviai keisti požiūrį į savo kūną, įtraukti į nemokamas ir laisvai pasirenkamas fizinės veiklas, motyvuoti siekti gilesnio įsitraukimo į sportą per krepšinio treniruotes bei ieškoti savirealizacijos galimybių krepšinio šakoje.

Šis susitikimas su krepšinio ekspertais buvo naudingas ir teorine, ir praktine prasme. Esame dėkingi lektoriams už įdomų ir turiningą susitikimą.

Sporto studijos VDU

2023 m. vasario 21 d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedros atstovai ir krepšininkas Artūras Jomantas. III klasės gimnazistai sužinojo, kuo ypatingos mokymosi sąlygos VDU, kuo išskirtinės yra sporto studijos VDU, kokių dalykų mokosi studentai, mokydamiesi profesijų surištų su sportu.

Pamoka kitoje edukacinėje erdvėje

Vasario 21 dieną vyko pilietiškumo ir ugdymo karjerai integruota pamoka „Kaip veikia Mažeikių rajono savivaldybė?”  I-II klasių  mokiniai ir mokytoja Elena Piekiene susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės  meru V. Macevičiumi, mero pavaduotojais  S. Bernotiene ir P. Auryla, mero patarėju K. Bartkevičium.  Pokalbio metu mokiniai išsiaiškino, kokį išsilavinimą ir kokią profesiją reikia įgyti norint tapti politiku, sužinojo apie  savivaldos veiklą, išsiaiškino, kaip veikia vieno langelio principas. Mokiniams buvo atsakyta į visus pateiktus klausimus.

 

 

Mokinių darbų paroda „Mūsų praeities lobynai“ bibliotekoje

Mūsų gimnazijos bibliotekoje puikuojasi gausi 5 – 9 klasių moksleivių projekto „Mūsų praeities lobynai“ dailės darbų paroda. Gražiomis spalvomis piešiniuose nušvito močiutės skarelių ir senoviškų skrynių raštai. Smulkiausios detalės atsispindi gyvybės medžio ir verpstės karpiniuose. Gražiuosius projektinius darbelius moksleiviams padėjo ruošti ir parodą parengti dailės ir technologijų mokytoja G. Butkuvienė. Mokytojai talkinant jau nebe pirmą kartą bibliotekoje eksponuojame įvairius mokinių sukurtus dailės ir technologijų darbus.

Gimnazijos bibliotekininkės

Interaktyvių grindų komplektas

Rengiant projekto „Kokybės krepšelis“ planą buvo numatytos priemonės bei veiklos, skirtos pasiruošimui įtraukiajam ugdymui. Įsigytas interaktyvių grindų komplektas. Tai inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją bei loginį mąstymą. Interaktyvių grindų pagalba bus lavinami ne tik vaikų judesiai, bet ir matematiniai sugebėjimai, vaikai turės galimybę susipažinti su abėcėle, planetomis arba tiesiog žaisti smagius žaidimus. Interaktyvios grindys sumontuotos mažojoje aktų salėje. Pradinių klasių mokiniai, aštuntokai, mokinių tarybos nariai jau turėjo galimybę išbandyti smagius interaktyvius žaidimus. 101 kabinete baigiamas įrengti terapinis- relaksacinis kabinetas, kuriame pagalbos mokiniui specialistai jau organizuoja grupinius užsiėmimus 1-4 bei 5-6 klasių mokiniams.

Kaip tapti policijos pareigūnu?

Vasario 10 d. I klasės gimnazistai susitiko su Mažeikių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja, bendruomenės pareigūne Audrone Jurdonaite. Mokiniai sužinojo, kokie reikalavimai keliami policijos pareigūnams, kur galima įgyti policijos pareigūno išsilavinimą, kokia policijos pareigūno kasdienybė, aiškinosi apie nepilnamečių atsakomybę ir pan.

Kūrybos virusas 2023

Sausio 24 d. vyko technologijų mokyklinė olimpiada „Kūrybos virusas 2023“.

Į rajoninę olimpiadą buvo atrinktos trys mokinės Elzė Cicėnaitė 7a kl. Oksana Bružaitė 8a kl. ir Dija Pušinskaitė IIb kl.

Sausio 25 dieną vyko dailės mokyklinė olimpiada „Eni beni diki daki – aš einu ieškoti“.

Į rajoninę mažųjų olimpiadą vyks Edvina Grigaliūnaitė 5a kl.; Andrėja Papirtytė 5a kl.; Stulgaitytė Gabija 5a kl.; Lauryna Judeikytė 5b kl.; Elvita Viskontaitė 6b kl.; Elzė Cicėnaitė 7a kl.; Ema Linkutė 7a kl.; Agnietė Ukanytė 7b kl.

Į rajoninę 8-IV kl. olimpiadą vyks Austėja Andrijaitytė Ia kl.; Rūta Garalytė Ia kl.; Gabrielė Balvočiūtė IIa kl; Gabrielė Glodenytė IIa kl.; Saulė Vilkaitytė IIb kl.; Ugnė Šiaulytė IVa kl.