Organizavome Europos Judrumo savaitei skirtus renginius

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje 2020 m. rugsėjo 21-25 dienomis organizavome Europos Judrumo savaitei skirtus renginius. Tikslas – gerai, smagiai, aktyviai pajudėti.  Rugsėjo mėnesi, klasių valandėlių metu buvo aptarta judėjimo nauda žmogui. 1-4 klasių mokiniams vyko tradicinis rudens krosas, per pertraukas vaikai buvo kviečiami aktyviai judėti sporto aikštyne, į gimnaziją atvykti dviračiais ir kuo ilgiau būti judriais lauke.

LTOK projektas „Olimpinis mėnuo”

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija 2020 rugsėjo ir spalio mėnesį, siekdama skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročiu, vertybių ir elgesio formavimosi, dalyvauja LTOK projekte ,,Olimpinis mėnuo‘‘, taip pat  SMLPC, LMNŠC organizuojamoje iniciatyvoje ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Pirmą savaitę (rugsėjo 14-18 d.) skyrėme – asmens  higienos svarbai. 1-4 klasių mokiniams, sveikatos priežiūros specialistė S. Griciuvienė  pamokose akcentavo, kodėl ir kaip svarbu mokykloje  pandemijos metu laikytis asmens higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, socialinio atstumo. Kaip taisyklingai plauti rankas, saugiai užsidėti ir nusiimti kaukę, tinkamai prižiūrėti kūną. Pamokų metu mokiniai sprendė praktines užduotis apie asmens higieną.

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą švęsta 2001 m. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Kiek žinote apie Europos kalbas, ar atpažintumėte visas Europos kalbas?

Siūlome pasitikrinti ir atlikti virtualų proto mūšį Kahoot platformoje.

Dėmesio! Aktyviausią ir daugiausiai surinkusią klasę apdovanosime kilogramu saldainių. Tik registruojantis pasirašykite savo tikrą vardą ir klasę. Protmūšis vyks iki penktadienio 17 val.

https://kahoot.it/challenge/0377971?challenge-id=9cbb2131-0c46-4f28-ba25-97783ce42afa_1600679122372

Burnos higiena – dantų priežiūra

Viekšnių gimnazijoje rugsėjo 2020 m. 15-16 d. 3-4 kl. mokiniams, vyko užsiėmimai ,,Burnos higiena – dantų priežiūra“. Tikslas – ugdyti taisyklingos burnos ertmės higienos įgūdžius. Sveikatos priežiūros specialistė S. Griciuvienė papasakojo ir parodė kaip taisyklingai valyti dantis, kas sveika ir kas kenkia dantims. Pažiūrėjus mokamąjį filmą ,,Dantų higiena“, vyko viktorina ,,Tai naudinga žinoti“, dėlionės konkursas.

Skelbiama atranka

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija atrankos būdu (pokalbis 2020 09 10 d. 12 val. gimnazijos direktoriaus kabinete) priima į terminuotą darbą (savaitinis darbo krūvis apie 40 val.)  Socialinį pedagogą (0,5 pareigybės)/mokytojo padėjėją   (0,5 pareigybės).

Pretendentas privalo iki 2020 09 10 (11 30 val.) pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
  • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami gimnazijos raštinėje. Telefonas pasiteiravimui: +370 682 30 481.

Papildoma informacija

Informacija tėveliams, globėjams dėl ugdymo organizavimo

Gerbiami tėveliai, globėjai, rūpintojai,

Visa gimnazijos bendruomenė su nekantrumu ir dideliu rūpesčiu laukia mokslo metų pradžios. Situacija Lietuvoje ir pasaulyje įpareigoja mus visus susitelkti ir stengtis maksimaliai užtikrinti visų bendruomenės narių ( mokinių, jų šeimų, mokytojų, personalo darbuotojų) saugumą ir sveikatą. Švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi daug naujų teisės aktų, kuriais vadovaujantis turime organizuoti ugdymo procesą kitaip, nei iki šiol. Kaip mums seksis įgyvendinti saugos reikalavimus, priklausys nuo visų mūsų supratingumo. Norime informuoti, jog užtikrindami mokinių srautų reguliavimą taip, kad būtų kuo mažiau mokinių kontakto su kitų klasių mokiniais priėmėme šiuos sprendimus:

1. Ugdymas bus organizuojamas klasių principu: mokiniai mokosi vienoje klasėje, nevaikšto į skirtingus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klases. Kituose kabinetuose vyks tik muzikos, šokio, kūno kultūros, dailės ir technologijų pamokos.

1-4 klasių mokiniai įeina per įėjimą esantį pradinių klasių korpuse, naudojasi prie klasių ar klasėse esančiomis rūbų kabyklomis.  Pradinukų  patekimas į kitus gimnazijos korpusus bus ribojamas ( durys rakinamos).

5-7 klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro pagrindinį gimnazijos įėjimą, naudojasi rūbine, mokosi I -ame pagrindinio korpuso aukšte. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

8-II g klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro įėjimą, esantį rūsyje, ir lipa laiptais (esančiais prie durų) į antrą aukštą. Naudojasi rūbų kabyklomis, įrengtomis II aukšte prie kabinetų esančiose nišose. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

III-IV klasių mokiniai mokosi III pagrindinio korpuso aukšte. Mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro įėjimą, esantį rūsyje, ir lipa laiptais (esančiais prie durų) į trečią aukštą per bibliotekos skaityklą. Naudojasi rūbų kabyklomis, įrengtomis III aukšte prie kabinetų esančiose nišose. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

2. Pakoreguotas pamokų laikas. Bus organizuojamos dvi ilgos pertraukos, kurių metu mokiniai turės galimybę papietauti gimnazijos valgykloje. Pietūs bus organizuojami laikantis numatyto grafiko: Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams bus organizuojama 9.40-10.35 ( 55 min). 9.40 -10.00 pietauja 1-2 klasių mokiniai. 10.10-10.35 pietauja 3-4 klasių mokiniai. 5-IV klasių mokiniams bus organizuojama pietų pertrauka 11.20 – 12.25. 11.20 – 11.40 pietauja 5-7 klasių mokiniai, 11.50 –12.10 pietauja 8-II klasių mokiniai. 12.10—12.25 pietauja III-IV klasių mokiniai. Kitu laiku į valgyklą mokiniai nebus įleidžiami.  Mokytojai pietauja pagal galimybę abiejų pertraukų metu.

3. 1-IV klasių mokiniams ugdymo pamokų ir pertraukų metu apsauginių kaukių dėvėti neprivaloma. Suaugę gimnazijos darbuotojai apsaugines kaukes privalo dėvėti pamokų ir pertraukų metu, jeigu negali išlaikyti 2 metrų atstumo nuo mokinių.

4. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu ar vežėjų autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.

5. Ribojamas mokinių tėvų, pašalinių asmenų, nesusijusių su ugdymo proceso organizavimu patekimas į mokyklą. Esant būtinybei palydėti vaiką ar susitikti su gimnazijos darbuotoju,  suaugę į gimnazijos pastatą įleidžiami tik su apsauginėmis veido kaukėmis.

6. Gimnazijos patalpų, paviršių bei mokyklinių autobusų vėdinimas, dezinfekavimas bus vykdomas laikantis visų teisės aktuose numatytų reikalavimų.

7. Gimnazijos sanitariniuose mazguose, valgykloje bus sudaromos sąlygos naudotis dezinfekantais.

8. Visai gimnazijos bendruomenei bus nuolat teikiama naujausia informacija apie ugdymo proceso organizavimo ypatumus. Esant būtinybei, reikalingus sprendimus ar jų korekcijas priimsime nedelsdami.

Norime informuoti, jog vadovaudamiesi teisės aktais, negalėsime į gimnaziją priimti mokinių, kuriems pasireiškė peršalimo simptomai (sloga, temperatūra). Jei vaikas sunegaluotų pamokų metu ( sukiltų temperatūra ar pasireikštų ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, nedelsdami Jus informuosime, kad galėtume pasirūpinti vaiko sveikata.

Tikimės, jog mūsų visų geranoriškumas, susitelkimas, supratingumas ir atsakomybė padės kiek įmanoma sėkmingiau ir saugiau organizuoti ugdymo procesą.

Pagarbiai, Gimnazijos vadovai