Atostogų laikas

Ugdymo procese 2017-2018 mokslo metais skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.
Ugdymo proceso pabaiga
1-4 klasės 2018 m. gegužės 31 d.
5-III klasės 2018 m. birželio 15 d.
IV klasės 2018 m. gegužės 25 d.
Mokslo dienų skaičius:
1-4 klasės 170 dienų
5-III klasės 181 diena
IV klasės 166 dienos