Atostogų laikas

Ugdymo procese 2018-2019 mokslo metais skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Ugdymo laikotarpių trukmė 2018–2019 mokslo metais:

1 pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 25 d.

2 pusmetis:

1-4 klasėms 2019 m. sausio 28 d. – birželio 6 d.;

5-III klasėms 2019 m. sausio 28 d. – birželio 20 d.;

IV klasėms 2019 m. sausio 28 d. – gegužės 23 d.;

Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–8, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.