Integruota fizikos – klasės valandėlės edukacinė ekskursija į Kauną – Elektrėnus ,,Šalčio kerai“

Spalio 10d. Ia klasės mokiniai vyko į edukacinę ekskursiją, į Kauną ir Elektrėnus. Pirmoji pamoka  vyko Kaune, VII forto laboratorijoje. Mokiniai atlikę bandymus, turėjo galimybę pažinti ypatingai žemų temperatūrų medžiagas, sužinojo, kokia yra skysto azoto lydymosi temperatūra, kaip keičiasi įvairių medžiagų savybės jas stipriai atšaldžius, išsiaiškino, kuo ypatingas sausas ledas ir kodėl jam ,,tirpstant“ iš jo nieko nelieka. Pamokos pabaigoje buvo  skaniai nustebinti, iš sauso ledo, persikų jogurto ir kondensuoto pieno gamino ledus ir juos ragavo.

Antroji pamoka vyko Elektrėnų elektrinėje, kombinuoto ciklo bloke. Čia mokiniai susipažino su Lietuvoje veikiančiomis šiluminėmis elektrinėmis, išsiaiškino, kodėl vadinamas kombinuotas blokas ir kaip gaminama elektra.

RAŠYKIME TAISYKLINGAI!

Lietuvių kalbos mokytojos kartu su gimnazijos bendruomene organizuoja ilgalaikį projektą ,,Kalba – sielos veidrodis“, integruotą su daile. Projekto tikslas – gilinti rašybos įgūdžius. Paruošti mokomieji plakatai bus eksponuojami gimnazijos pagrindinio korpuso antrame aukšte, valgykloje, sporto salėje.

Antrasis projektas ,,Kalbos subtilybėse“ taip pat skirtas raštingumui ugdyti. Į projektą įtraukti įvairūs mokomieji dalykai, jis vyks visus mokslo metus. Dalykų mokytojai  tris kartus per mokslo metus su savo mokiniais pamokos pradžioje rašys žodžių diktantus ir juos patikrins (diktantai gali būti iš dalykinių terminų ir dažniausiai pamokoje vartojamų žodžių, mokomųjų plakatų).  Darbai vertinami kaupiamuoju pažymiu. Po kiekvieno projekto etapo diktantus reikės atnešti lituanistėms.

Gruodžio mėnesį gimnazijoje bus organizuojamas diktanto konkursas, kurio metu bus renkami raštingiausi mokiniai. Jaunuoliai bus įvertinti pažymiu ir apdovanoti.

Mokslo metų pabaigoje bus renkami tvarkingiausių užrašų savininkai. Bus vertinama rašto kultūra, taisyklingumas ir tvarka. Į projektą įtraukiami įvairūs dalykai. Mokytojai atrinks tvarkingiausius sąsiuvinius ir atneš lietuvių kalbos mokytojoms. Dešimt nugalėtojų bus įvertinti puikiais pažymiais, jų užrašai bus eksponuojami gimnazijos erdvėje.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Viktorina Europos  kalbų dienai

Spalio 10 dieną, mes I  klasės mokinės: Gabrielė Mikolaitytė, Rita Lukošiūtė, Domilė Ežerskytė, Auksė Balytė ir Laura Vilčinskaitė kartu su savo anglų kalbos mokytoja R. Rimkute dalyvavome  Mažeikių m.  Gabijos gimnazijoje vykusiame rajoniniame renginyje – viktorinoje Europos  kalbų dienai paminėti ir įveikusios devynias kitų mokyklų ir gimnazijų komandas, atlikusios gan sudėtingas, bet įdomias  užduotis ir  puikiai praleidusios laiką – laimėjome pirmą vietą.

Iga mokinė Domilė Ežerskytė

Mokytojo diena gimnazijoje

Kasmet mokytojo diena gimnazijoje pilna netikėtų siurprizų, šypsenų, malonių susitikimų. Šiemet ji buvo palydėta nuoširdumo, tikrų, nesuvaidintų emocijų, netikėtų atradimų. Abiturientai ne tik „matavosi” mokytojo profesiją, bet ir sukūrė puikią šventinę nuotaiką. Dėkojame visiems gimnazijos mokiniams, kurie kūrė šventę savo auklėtojams, mokytojams, dovanojo ypatingo skonio pyragus, suteikė galimybę vėl pabūti mokiniais ir išbandyti komandinius gebėjimus.