RAŠYKIME TAISYKLINGAI!

Lietuvių kalbos mokytojos kartu su gimnazijos bendruomene organizuoja ilgalaikį projektą ,,Kalba – sielos veidrodis“, integruotą su daile. Projekto tikslas – gilinti rašybos įgūdžius. Paruošti mokomieji plakatai bus eksponuojami gimnazijos pagrindinio korpuso antrame aukšte, valgykloje, sporto salėje.

Antrasis projektas ,,Kalbos subtilybėse“ taip pat skirtas raštingumui ugdyti. Į projektą įtraukti įvairūs mokomieji dalykai, jis vyks visus mokslo metus. Dalykų mokytojai  tris kartus per mokslo metus su savo mokiniais pamokos pradžioje rašys žodžių diktantus ir juos patikrins (diktantai gali būti iš dalykinių terminų ir dažniausiai pamokoje vartojamų žodžių, mokomųjų plakatų).  Darbai vertinami kaupiamuoju pažymiu. Po kiekvieno projekto etapo diktantus reikės atnešti lituanistėms.

Gruodžio mėnesį gimnazijoje bus organizuojamas diktanto konkursas, kurio metu bus renkami raštingiausi mokiniai. Jaunuoliai bus įvertinti pažymiu ir apdovanoti.

Mokslo metų pabaigoje bus renkami tvarkingiausių užrašų savininkai. Bus vertinama rašto kultūra, taisyklingumas ir tvarka. Į projektą įtraukiami įvairūs dalykai. Mokytojai atrinks tvarkingiausius sąsiuvinius ir atneš lietuvių kalbos mokytojoms. Dešimt nugalėtojų bus įvertinti puikiais pažymiais, jų užrašai bus eksponuojami gimnazijos erdvėje.

Lietuvių kalbos metodinė grupė