Kultūrinės – pažintinė diena „Į Lietuvos 100-metį su etninės kultūros vėliava!“ 

6 a klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Dalia Gromiene  spalio 27 dieną dalyvavo Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje Kultūrinės – pažintinės dienos „Į Lietuvos 100-metį su etninės kultūros vėliava!“  renginyje. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti keturiose pamokose-veiklose: Šokių aikštelėje  „Lietuvių liaudies šokiai, rateliai “ ; Kūrybinėje laboratorijoje  „ Gyvybės medis lietuvių liaudies mene“; Žaidimų erdvėje  „Lietuvių liaudies žaidimai kitaip“ ir  Etnokultūros slėpiniuose, kur  buvo atskiros sekcijos: „ Mįslių kraitelė“,  „ Šarados“,  „Etnografiniai regionai“,  „Etniniai buities daiktai“ ir „ Kryžiažodžiai“.   Mokiniai turėjo galimybę pasijusti praeituose šimtmečiuose, susipažinti su senoviškais daiktais,  lietuvių tautiniais drabužiais, pažaisti mūsų senolių žaidimus ir išmokti jų šokius.