Padėkos laiškas Viekšnių gimnazijai

Laba diena, gerbiamas Mažeikių raj. savivaldybės švietimo padalinio vedėjau p. Stonkau,

leiskite su Jumis pasidalinti ir kartu padėkoti už gerb. Viekšnių gimnazijos direktoriaus p. Rimanto Griciaus indėlį sukuriant palankiausias sąlygas bendradarbiauti kalbų mokymo srityje, ypatingai skatinant mažiau pasirenkamų užsienio kalbų mokymą. Viekšnių gimnazijoje kuriama tvari užsienio kalbų, visų pirma vokiečių kalbos mokymosi politika, kaip visos mokyklos ugdymo politika, todėl mokinių mokymosi pasiekimai užsienio (vokiečių) kalbos srityje yra žinomi / svarbūs nacionaliniu lygmeniu.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vardu norėčiau Jums dar kaltą padėkoti už daugiakalbystės skatinimą Jūsų savivaldybėje.

Pagarbiai ir su geriausiais linkėjimais 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji specialistė 

Vilija Sipaitė