Informuojame!

Informuojame, jog gimnazijos administracija bei  darbuotojai  coronaviruso karantino laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu. Visais klausimai galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais telefonais:

Gimnazijos budinti +37060311475

Gimnazijos direktorius  Rimantas Gricius, tel. +370 682 30 481

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Birutė Raudonienė, tel. +370 603 14 494
Vida Puškoriutė, tel. +370 603 14 473
Audronė Buzienė, tel. +370 603 14 916

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Algirdas Žalys, tel. +370 603 14 926

Raštinės vedėja Vilma Beržinienė   +370 615 45608

Prašymus ar kitus dokumentus galite siųsti el. pašto adresais:

Raštinės vedėjai Vilmai Beržinienei el.p. adresu vieksniugrastine@gmail.com arba  vieksniug@gmail.com