Informacija tėveliams, globėjams dėl ugdymo organizavimo

Gerbiami tėveliai, globėjai, rūpintojai,

Visa gimnazijos bendruomenė su nekantrumu ir dideliu rūpesčiu laukia mokslo metų pradžios. Situacija Lietuvoje ir pasaulyje įpareigoja mus visus susitelkti ir stengtis maksimaliai užtikrinti visų bendruomenės narių ( mokinių, jų šeimų, mokytojų, personalo darbuotojų) saugumą ir sveikatą. Švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi daug naujų teisės aktų, kuriais vadovaujantis turime organizuoti ugdymo procesą kitaip, nei iki šiol. Kaip mums seksis įgyvendinti saugos reikalavimus, priklausys nuo visų mūsų supratingumo. Norime informuoti, jog užtikrindami mokinių srautų reguliavimą taip, kad būtų kuo mažiau mokinių kontakto su kitų klasių mokiniais priėmėme šiuos sprendimus:

1. Ugdymas bus organizuojamas klasių principu: mokiniai mokosi vienoje klasėje, nevaikšto į skirtingus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klases. Kituose kabinetuose vyks tik muzikos, šokio, kūno kultūros, dailės ir technologijų pamokos.

1-4 klasių mokiniai įeina per įėjimą esantį pradinių klasių korpuse, naudojasi prie klasių ar klasėse esančiomis rūbų kabyklomis.  Pradinukų  patekimas į kitus gimnazijos korpusus bus ribojamas ( durys rakinamos).

5-7 klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro pagrindinį gimnazijos įėjimą, naudojasi rūbine, mokosi I -ame pagrindinio korpuso aukšte. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

8-II g klasių mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro įėjimą, esantį rūsyje, ir lipa laiptais (esančiais prie durų) į antrą aukštą. Naudojasi rūbų kabyklomis, įrengtomis II aukšte prie kabinetų esančiose nišose. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

III-IV klasių mokiniai mokosi III pagrindinio korpuso aukšte. Mokiniai į gimnaziją įeina ir iš gimnazijos išeina pro įėjimą, esantį rūsyje, ir lipa laiptais (esančiais prie durų) į trečią aukštą per bibliotekos skaityklą. Naudojasi rūbų kabyklomis, įrengtomis III aukšte prie kabinetų esančiose nišose. Vaikščiojimas kitų aukštų koridoriuose leidžiamas tik tada, kai reikia nueiti į specializuotą mokomojo dalyko kabinetą, sporto ar aktų salę, valgyklą.

2. Pakoreguotas pamokų laikas. Bus organizuojamos dvi ilgos pertraukos, kurių metu mokiniai turės galimybę papietauti gimnazijos valgykloje. Pietūs bus organizuojami laikantis numatyto grafiko: Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams bus organizuojama 9.40-10.35 ( 55 min). 9.40 -10.00 pietauja 1-2 klasių mokiniai. 10.10-10.35 pietauja 3-4 klasių mokiniai. 5-IV klasių mokiniams bus organizuojama pietų pertrauka 11.20 – 12.25. 11.20 – 11.40 pietauja 5-7 klasių mokiniai, 11.50 –12.10 pietauja 8-II klasių mokiniai. 12.10—12.25 pietauja III-IV klasių mokiniai. Kitu laiku į valgyklą mokiniai nebus įleidžiami.  Mokytojai pietauja pagal galimybę abiejų pertraukų metu.

3. 1-IV klasių mokiniams ugdymo pamokų ir pertraukų metu apsauginių kaukių dėvėti neprivaloma. Suaugę gimnazijos darbuotojai apsaugines kaukes privalo dėvėti pamokų ir pertraukų metu, jeigu negali išlaikyti 2 metrų atstumo nuo mokinių.

4. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu ar vežėjų autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.

5. Ribojamas mokinių tėvų, pašalinių asmenų, nesusijusių su ugdymo proceso organizavimu patekimas į mokyklą. Esant būtinybei palydėti vaiką ar susitikti su gimnazijos darbuotoju,  suaugę į gimnazijos pastatą įleidžiami tik su apsauginėmis veido kaukėmis.

6. Gimnazijos patalpų, paviršių bei mokyklinių autobusų vėdinimas, dezinfekavimas bus vykdomas laikantis visų teisės aktuose numatytų reikalavimų.

7. Gimnazijos sanitariniuose mazguose, valgykloje bus sudaromos sąlygos naudotis dezinfekantais.

8. Visai gimnazijos bendruomenei bus nuolat teikiama naujausia informacija apie ugdymo proceso organizavimo ypatumus. Esant būtinybei, reikalingus sprendimus ar jų korekcijas priimsime nedelsdami.

Norime informuoti, jog vadovaudamiesi teisės aktais, negalėsime į gimnaziją priimti mokinių, kuriems pasireiškė peršalimo simptomai (sloga, temperatūra). Jei vaikas sunegaluotų pamokų metu ( sukiltų temperatūra ar pasireikštų ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, nedelsdami Jus informuosime, kad galėtume pasirūpinti vaiko sveikata.

Tikimės, jog mūsų visų geranoriškumas, susitelkimas, supratingumas ir atsakomybė padės kiek įmanoma sėkmingiau ir saugiau organizuoti ugdymo procesą.

Pagarbiai, Gimnazijos vadovai