Bendruomenės apklausų rezultatai

Apklausos rezultatai dėl ugdymo organizavimo ekstremalioje situacijoje, 2020-11-13 ataskaitos (bendra ir pagal atskiras grupes)

Gimnazijos bendruomenės apklausa, dėl vienodos struktūros bendravimo (tarp mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų, vadovų) gimnazijos elektroninėje aplinkoje (elektroninio pašto adreso) kūrimo 2020-11-13, ataskaita