1,2 % parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais 1,2 % paramą skyrėte mūsų gimnazijai. Jūsų paaukoti 1261,89 Eur panaudoti gimnazijos ugdymo aplinkos bei gerbūvio kūrimui. Dekoracijų kūrimui, prizams, padėkoms panaudoti 331,89 Eur, Olweus patyčių prevencijos programos vykdymui – 230,00 Eur. Už 250 Eur nupirktas treniruoklis, 450 Eur panaudota šokėjų rūbų siuvimui. Tikimės, jog ir šiais metais 1,2 % paramą skirsite mūsų gimnazijai.

Viekšnių gimnazijos bendruomenės vardu,
Direktorius Rimantas Gricius

Skiriant 1,2 procentus pajamų mokesčio gimnazijai, reikia užpildyti FR0512 formą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS (adresu https://deklaravimas.vmi.lt ) teikiant Metinę pajamų mokesčio deklaraciją arba- neteikiant deklaracijos- VMI tinklapyje pasirinkus skiltį Deklaravimas >Pildyti formą.

Nuo 2022 m sausio 1 d. popierinės paramos skyrimo prašymo formos nebepildomos.

GIMNAZIJOS REKVIZITAI
Gavėjo identifikacinis numeris:190448495
Mokesčio dalies paskirtis ugdymo aplinkai
Mokesčio dalies dydis (procentai) – 1, 2 %