Pamoka kitaip Vytauto Mačernio gimtinėje

Viekšnių gimnazijos dvyliktos (IV) klasės gimnazistai lankėsi poeto Vytauto Mačernio gimtinėje Šarnelėje. Būsimo poeto kelias prasidėjo Žemaitijos kaime ir ten pat baigėsi. Palaidotas Šarnelėje ant kalnelio, kur dažnai rymodavo ir svajodavo. Gimtajame Šarnelės kaime Žemaitijoje ir sukūrė daugumą savo eilėraščių. Gidas, Žemaičių Kalvarijos gimnazijos mokytojas Bronius Kleinauskas, mokinius supažindino su miestelio pasididžiavimu bazilika   Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia, kuri dabar tituluojama bazilika ir į kurią ateidavo Vytautas Mačernis su savo motina. Turėjo net nuolatinę vietą bažnyčioje. Po pamaldų vienuolyno kiemelyje poetas skaitydavo savo naujausias eiles visiems norintiems pasiklausyti. Žemaičių Kalvarijoje įrengtas muziejus, skirtas V. Mačerniui. Mokiniai susidomėję klausėsi įdomių pasakojimų iš poeto gyvenimo. Tada kelionė į Šarnelę, kur mokiniai turėjo galimybę praeiti poeto vaikščiotais takais, aplankyti poeto kapą. Susikaupę skaitė V. Mačernio sukurtas „Vizijas“, mėgstamus sonetus. Mokinius lydėjo ir kartu skaitė poeziją lietuvių kalbos mokytojos Brigita Vaičiulienė ir Dalia Gromienė. Pabuvę tokioje neeilinėje literatūros pamokoje neliko abejingi net ir mažai besidomintys literatūra mokiniai.