Tarptautinis vokiečių kalbos diplomas

2015 metais Viekšnių gimnazija įgijo tarptautinio vokiečių kalbos diplomo mokyklos statusą ir nuo to laiko turi teisę ruošti mokinius tarptautiniam vokiečių kalbos egzaminui. Tarptautinis vokiečių kalbos diplomas yra reikšmingas dokumentas, suteikiantis daug galimybių ne tik siekiantiems savo veiklą susieti su vokiškai kalbančiomis šalimis, tačiau ir studijuojantiems bei norintiems įsidarbinti įvairiose Lietuvos įmonėse. Egzaminų rašto darbai taisomi ir vertinami Vokietijos Centrinėje užsienio švietimo valdyboje Kelno mieste, o žodinę egzamino dalį organizuoja ir vertina Centrinės užsienio švietimo valdybos Lietuvoje atsakingi asmenys. Sveikiname mūsų mokyklos gimnazistes Austėją Mašeckaitę, Augustiną Mockevičiūtę, Godą Vaičekauskytę ir Samantą Bakytę 2022 metų pavasarį sėkmingai išlaikiusias egzaminą ir įprasminusias savo penkerių metų triūsą tarptautiniais diplomais. Dėkojame vokiečių kalbos mokytojai ekspertei Gilmai Plūkienei už nuoširdų darbą ir aukštus mokinių pasiekimus.