Advento vainikas

Lapkričio 29 dieną, III gimnazijos klasėje, vyko atvira netradicinė tikybos pamoka. Tema: Advento vainikas. Dėliodami advento vainiko simbolius, mokiniai prisiminė jų reikšmes, skaitė Šventąjį
Raštą ir dalijosi savo mintimis, kaip jį suprantą.

Tikybos mokytoja Daiva Paniuškytė.