Ekskursija į Šiaulius

Praeita visa savaitė buvo skirta matematikai: mokiniai sprendė galvosūkius; lankstė lankstinius; kūrė eiles ir piešė mandalas. 5-8 klasių mokiniai išbandė jėgas protmūšyje.

Kovo 16 dieną vykome į Šiaulių STEAM-s centrą, kur gabūs matematikai 5-7 klasių mokiniai dalyvavo praktinėje paskaitoje: Pusiausvyra: kūno ir širdies. Mokiniai matavosi pulsą, atliko judrius žaidimus ant specialių kilimėlių ir vėl matavosi pulsą, stebėjo kaip jis pasikeitė. Taip pat išsiaiškino, kur yra žmogaus pusiausvyros centras, kodėl negalime atsistoti nuo kėdės nepasvirę į priekį, kodėl sunkiau stovėti suglaudus kojas arba ant vienos kojos ir t.t.

Dar aplankė ir geležinkelio muziejų, kur mokiniai susipažino su garvežiu, sužinojo jo greitį, kuris siekė apie 35 km/h. Apžiūrėjo kaip traukiniai yra nugabenami į remonto dirbtuves. Susipažino su geležinkelininko profesija.

Ekskursija mokiniams labai patiko ir buvo įdomi.