Išvyka į AB „Orlen Lietuva“

2023 m. kovo mėn. 21 d. Ia klasės mokiniai su klasės vadove Greta Antanavičiūte dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 metu įkurtų Regioninių karjeros centrų karjeros specialistės Vitalijos Stasiulienės koordinuojamoje profesinio orientavimo veikloje susipažįstant su inžinieriaus, technologinių įrenginių operatoriaus profesija/profesijomis AB „Orlen Lietuva“.