Edukacinės-profesinio orientavimo išvykos į AB „Orlen Lietuva“ aptarimas

2023 m. kovo 23 d.  Ia mokinių klasės valandėlėje lankėsi Mažeikių regioninio karjeros centro konsultantė AISTĖ GURECKĖ. Vyko edukacinės-profesinio orientavimo išvykos į AB „Orlen Lietuva“ aptarimas. Mokiniai po apsilankymo gamykloje savo įspūdžius aprašė rainiuose, kuriuos pateikė regioniniam karjeros centrui. Klasės valandėlės metu padėkos raštu ir asmenine dovanėle buvo apdovanota 1-os vietos laimėtoja Ia klasės mokinė Samanta Balytė, kuri rašė rašinį “Diena naftos gamykloje”.