Padėka

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais 1,2 proc paramą skyrėte mūsų gimnazijai. Jūsų paaukoti 2389,08 Eur  panaudoti gimnazijos ugdymo aplinkos bei gerbūvio kūrimui, švenčių organizavimui. Dekoracijų kūrimui, prizams, padėkoms  ir dovanoms mokiniams švenčių metu panaudota – 498,04 Eur, gimnazijų asociacijos nario mokestis – 60,00 Eur. 628,12 Eur panaudota įvairioms kanc. prekėms ir medžiagoms mokyklos edukacinių erdvių puošybai. 32,30 Eur – vienkartiniams indams šaulių žygiams.  Iš viso išleista per 2023 m. – 1218,46 Eur.

Likutis 2023 m. gruodžio 31 d. likutis 1170,62 Eur.

Tikimės, jog ir šiais metais 1,2 % paramą skirsite mūsų gimnazijai.

Viekšnių gimnazijos bendruomenės vardu,
Direktorius Rimantas Gricius

Skiriant 1,2 procentus pajamų mokesčio gimnazijai, reikia užpildyti FR0512 formą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą EDS (adresu https://deklaravimas.vmi.lt ) teikiant Metinę pajamų mokesčio deklaraciją arba- neteikiant deklaracijos- VMI tinklapyje pasirinkus skiltį Deklaravimas >Pildyti formą.

Nuo 2022 m sausio 1 d. popierinės paramos skyrimo prašymo formos nebepildomos.

GIMNAZIJOS REKVIZITAI
Gavėjo identifikacinis numeris:190448495
Mokesčio dalies paskirtis ugdymo aplinkai
Mokesčio dalies dydis (procentai) – 1, 2 %