Vyko Olweus kokybės užtikrinimo sistemos auditas

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko Olweus kokybės užtikrinimo sistemos auditas, kurio metu auditorės susitiko su gimnazijos mokiniais, mokytojais, personalo darbuotojais ir vertino, ar gimnazijoje užtikrinama Olweus patyčių prevencijos programos kokybė. Džiugu, kad bendras gimnazijos bendruomenės darbas užtikrinant mokinių saugumą įvertintas. Gimnazijai suteiktas sertifikuotos Olweus mokyklos vardas. Gimnazijos bendruomenė įsipareigojo ir toliau didelį dėmesį skirti mokinių saugumo užtikrinimui  bei patyčių prevencijai.