Olweus naujienos

2019 metų birželio mėnesį gimnazijai dvejų metų laikotarpiui buvo suteiktas Olweus mokyklos vardas. Tai tarsi kokybės ženklas mokinių saugumo užtikrinimo srityje. Gimnazijos bendruomenė ir toliau siekia, jog kiekvienas mokinys, lankantis mūsų gimnaziją jaustųsi saugiau, kad kiekvienas darbuotojas būtų pasiruošęs pastebėti, atpažinti ir tinkamai sureaguoti į netinkamą mokinių elgesį. Olweus patyčių prevencijos programos veikla bus vykdoma ir nuotoliniu būdu. 2 kartus per mėnesį 1-II g klasėse vyks Olweus klasės valandėlės. Mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimų metu gimnazijos darbuotojai aptars patyčių situaciją gimnazijoje, peržiūrės ir analizuos aktualią video medžiagą patyčių prevencijos tema, diskutuos, kaip gerinti mokinių priežiūros pertraukų metu sistemą. Nuo 2009 metų gimnazijoje vyksta Olweus patyčių masto nustatymo tyrimai. Šiais metais tokia apklausa vyks lapkričio 12-gruodžio 12 dienomis. Visi 3-II gimnazijos klasių mokiniai, gavę asmeninius slaptažodžius dalyvaus Olweus apklausoje. Apklausos rezultatų analizė- labai svarbi, siekiant užtikrinti mokinių saugumą gimnazijoje, nustatant „karštus taškus“- vietas, kuriose daugiausiai pasitaiko netinkamo elgesio apraiškų.