Mokiniai dalyvavo disleksijos pažinimo projekte

Spalio 3-14 d. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo disleksijos pažinimo projekte, kurį organizavo specialioji pedagogė R. Glodenienė ir lietuvių klb. mokytojos B. Vaičiulienė ir N. Šlaustė. Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai skaitė knygos ,,Žuvelė medyje“ ištraukas bei nagrinėjo šį literatūrinį kūrinį ir piešė paveikslus, kuriuose atsispindėjo knygos turinys arba situacija. Klasės valandėlių metu aptarė knygos esmę, pabandė suprasti vaiko, turinčio disleksijos sutrikimų sunkumus ir stiprybes, aptarė jas. Projekto metu vaikai mokėsi suprasti klasės draugus, turinčius šį sutrikimą ir padėti jiems.