Sveikiname!

Nuoširdžiausi sveikinimai kolegėms, kurios už aukštus rajoninius, respublikinius bei tarptautinius mokinių pasiekimus, nuoširdų darbą gimnazijos bendruomenei Mokytojų dienos minėjimo metu buvo pasveikintos ir apdovanotos Mažeikių rajono merės ir LR Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Visos bendruomenės vardu sveikiname mokytojas Dalią Margytę, Editą Venalienė ir Sandrą Nicienę